Events

SI-UK Interview Day: Leeds Beckett University

24 มีนาคม 2558 (อังคาร)
14:30 - 16:30
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
Representative: Krystyna Januszczak


Leeds Beckett University เดิมชื่อ Leeds Metropolitan University ตั้งอยู่ในเมือง Leeds ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ โดยมหาวิทยาลัยมีประวัติยาวนานตั้งแต่ปั 1824 โดยใช้ชื่อเริ่มต้น Leeds Mechanical Institute ซึ่งในปัจจุบัน มีนักศึกษาทั้งสิ้น 28,000 คน จากกว่า 125 ประเทศทั่วโลก ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ

มหาวิทยาลัยตระหนักในด้านการทำงานหลังจากจบการศึกษา ทำให้ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ต่อปี และสนับสนุนการฝึกงานแก่นักศึกษา นักศึกษากว่าครั่งหนึ่ง เรียนหลักสูตร Sandwich Course (มีการฝึกงานระหว่างหลักสูตร) โดยมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่จะให้นักศึกษา มีทัศนคติ และมุมมองในการริเริ่มสร้างสรรค์ 

มีไฟลท์บินจากรุงลอนดอน มาสู่ทางภาคเหนือของอังกฤษโดยสายการบิน British Airways โดยมีสนามบิน Leeds Bradford และสนามบิน Manchester เป็นสนามบินที่ใกล้ มหาวิทยาลัย Leeds Beckett ที่สุด

น้องๆ ที่สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Leeds Beckett University สามารถสำรองที่นั่ง เพื่อที่จะพูดคุยกับตัวแทนมหาวิทยาลัยเป็นการส่วนตัวได้ ที่เว็บไซต์ด้านล่าง แล้วพบกันในวันที่ 24 มีนาคม 2558 นี้นะคะ

มหาวิทยาลัยLeeds Beckett University

สถานที่: SI-UK กรุงเทพ, ซอย สุขุมวิท 25 (แผนที่)

วันและเวลา: วันที่ 24 มีนาคม 2558, 14.30 น. เป็นต้นไป

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University