กิจกรรมที่ SI-UK

SI-UK Interview Day: Brunel (Navitas)

13 พฤศจิกายน 2558 (ศุกร์)
12:00 - 14:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
Representative: Radhia Perez-Mazhary


BCUIC Navitas นั้นเป็นโรงเรียนในเครือเดียวกับ Birmingham City ที่ได้มีโรงเรียนเตรียมพร้อมสำหรับนักเรียนต่างชาตืที่มีความประสงค์อยากเรียนต่อในระดับ ปริญญาตรี และ ปริญญาโท

โรงเรียนนั้นได้จัดตั้งอยู่ในบริเวณ วิทยาเขต Bournville ของมหาวิทยาลัย Birmingham City นักเรียนที่เข้าเรียนที่นี่สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆใน มหาวิทยาลัย ร่วมถึง เข้ารับบริการเช่นเดียวกับนักเรียนของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยนั้นจะเริ่มเรียนในช่วงเดือนกันยายน, มกราคม, พฤษภาคม และ มิถุนายน ของทุกปี

 

น้องๆ ที่สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Brunel (Navitas)

สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าพบและพูดคุยกับตัวแทนมหาวิทยาลัยได้ 

แล้วพบกันในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 นี้นะคะ

มหาวิทยาลัย : Brunel (Navitas)  

สถานที่ : SI-UK กรุงเทพ, ซอยสุขุมวิท 25  (แผนที่ )

วันและเวลา : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558  เวลา 12.00–14.00 น.

UK University Events ย้อนกลับ

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen