Events

SI-UK Interview Day: Brunel University

29 กุมภาพันธ์ 2559 (จันทร์)
14:00 - 16:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
Representative: Radhia Perez-Mazhary


Brunel University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรที่ก่อตั้งขึ้นในช่วง ค.ศ.1960 ตั้งอยู่ในโซนของ Uxbridge ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของกรุงลอนดอน นี่ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมุ่งหวังให้นักศึกษาได้งานหลังจากจบการศึกษาอย่างเต็มที่ ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 15,000 คน จากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบันมหาวิทยาลัย มีอัตราเงินเดือนของการเริ่มงานของนักศึกษาจบใหม่สูงเป็นอันดับที่ 13 ของสหราชอาณาจักร 

ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจในครั้งนี้คือการรับฟังคำแนะนำและข้อมูลของการสอบภาษาอังกฤษแบบรับตรงของมหาวิทยาลัย (BrunELT) ซึ่งจะมีการทดสอบในเดือนมีนาคมนี้

การจัดอันดับ

 • อันดับที่     60  โดย  Times University Guide 2016
 • อันดับที่     53  โดย  Guardian University Guide 2016
 • อันดับที่     49  โดย  Complete University Guide 2016

 

น้องๆ ที่สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Brunel University

สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าพบและพูดคุยกับตัวแทนมหาวิทยาลัยได้

แล้วพบกันในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นี้นะคะ 

มหาวิทยาลัย: Brunel University

สถานที่: SI-UK กรุงเทพ, ซอย สุขุมวิท 25 (แผนที่)

วันและเวลา: วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559, 14.00 - 16.00 น.

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University