กิจกรรมที่ SI-UK

SI-UK Interview Day: Celtic English Academy

3 กุมภาพันธ์ 2559 (พุธ)
17:30 - 18:30
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
Representative: Emelyne Burkhard


ที่ Celtic English Academy คลาสเรียนเรียนทุกคลาสเป็นคลาสเรียนขนาดเล็กที่ให้ความสำคัญกับนักเรียนทุกคน ในหนึ่งคลาสจะจำกัดผู้เรียนเพียง 10 คน เพื่อให้สัดส่วนระหว่างผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บรรยากาศภายในห้องเรียนมีความเป็นกันเองและง่ายต่อการให้ความสนใจในการพัฒนาทักษะทางภาษา

Celtic English Academy ได้รับการรับรองโดย British Council และ ISI นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกของกลุ่ม English UK กว่า 98% ของนักเรียนที่เคยศึกษาที่นี่มีพัฒนาการทางภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นมาก และในปี 2013 มีนักเรียนต่างชาติจากกว่า 40 ประเทศทั่วโลกเลือกมาเรียนที่ Celtic English Academy

 

น้องๆ ที่สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Celtic English Academy

สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าพบและพูดคุยกับตัวแทนจากโรงเรียนได้

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ 

มหาวิทยาลัย: Celtic English Academy

สถานที่: SI-UK กรุงเทพ, ซอย สุขุมวิท 25 (แผนที่)

วันและเวลา: วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559, 17.30 - 18.30 น.

UK University Events ย้อนกลับ

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen