SI-UK-Image SI-UK-Image

กิจกรรมที่ SI-UK

SI-UK Interview Day: Dublin City University

28 กุมภาพันธ์ 2560 (อังคาร)
10:00 - 11:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
Representative: Harriet Le Good


SI-UK Interview Day: Dublin City Unviersity วันที่ 28 ก.พ. 60 เวลา 10:00-11:00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วม ฟรี!
พบและพูดคุยตัวต่อตัวกับตัวแทนมหาวิทยาลัย คุณ Harriet Le Good พร้อมข้อมูลหลักสูตรการศึกษาต่อ และตัวแทนมหาวิทยาลัยยังช่วยประเมินผลการตอบรับเบื้องต้นให้คุณได้ ลงทะเบียน ฟรี!

SIUKinterviewday28Feb17

Dublin City University เป็นมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ มีพื้นที่ 85 เอเคอร์ อยู่ห่างจากทางเหนือของแม่น้ำลิฟฟีย์ บริเวณเดียวกับศูนย์กลางเมือง 3 ไมล์ ใช้เวลาเดินทางโดยรถเพียง 15 นาทีจากสนามบินดับลิน การนั่งรถบัสเข้าเมืองใช้เวลาเพียง 10 นาที นักเรียน นักศึกษาของดีซียูมี 2 สิ่งที่ดีที่สุดในโลก ; กำไรด้านสังคมและวัฒนธรรมของชีวิตในเมือง แต่มีความปลอดภัย และมีชีวิตชีวาจากวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยซึ่งสร้างขยายเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน

Dublin City University ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการเติมเต็มความต้องการของคนในชาติให้ได้รับการฝึกอบรมทักษะสำหรับการทำงานในระดับสูงด้านธุรกิจ วิทยาศาสตร์และอิเลคทรอนิคส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสื่อสารและภาษา และเป็นตัวแทนสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษากลุ่มแรกเริ่มเรียนเมื่อปี 1980 และในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติด้านการเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลเมื่อปี 1989 และเป็นที่รู้จักในฐานะ “มหาวิทยาลัยที่หลุดจากกรอบเดิม” โดยได้ออกนอกกรอบของวิธีปฎิบัติเดิมๆและเสนอแนวคิดใหม่มากมายซึ่งมีผลต่อระบบการศึกษาของชาวไอริช ดีซียูเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในไอร์แลนด์ที่นำเสนอการเรียนควบคู่การฝึกงาน (INTRA) เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ทักษะวิชาการเพื่อฝึกปฎิบัติในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง หลักสูตรนี้เป็นครั้งแรกที่เรียนแบบสหวิทยาการ ยกตัวอย่าง เช่น นักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์จะเรียนหลักสูตรธุรกิจควบคู่ด้วย นักศึกษาภาควิชาธุรกิจเรียนหลักสูตรภาษาควบคู่ด้วย นักศึกษาภาควิชาภาษาศาสตร์เรียนหลักสูตรคอมพิวเตอร์ควบคู่ด้วย นักเรียน นักศึกษาของดีซียูหลายคนเรียนที่มหาวิทยาลัยในสเปน ฝรั่งเศส เยอรมันและออสเตรียเพราะเป็นส่วนหนี่งของหลักสูตรนี้ โดยการสนับสนุนของโครงการแลกเปลี่ยนอีราสมาส

ตัวแทนจาก Dublin City Unviersity สามารถช่วยประเมินผลเบื้องต้นได้ เพียงคุณนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย 

- สำเนา Passport

- สำเนา Transcript 

- SOP (จดหมายแนะนำตัวเอง) (ถ้ามี)

- Resume (ถ้ามี)

- Reference Letter (หนังสือรับรองจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ท่าน) (ถ้ามี)

- IELTS UKVI (ถ้ามี)

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ SI-UK สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม เราพร้อมบริการให้คำแนะนำ ฟรี!

แผนที่ Google Map

 

UK University Events ย้อนกลับ

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute