Events

SI-UK Interview Day: Henley Business School 15 January 2020

15 มกราคม 2563 (พุธ)
10:00 - 11:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
Representative: Eamonn


SI-UK Interview Day: Henley Business School

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 10.00 - 11.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี!

สัมภาษณ์ตรง ทราบผลทันที ! พบและพูดคุยตัวต่อตัวกับตัวแทนมหาวิทยาลัย คุณ  Eamonn พร้อมข้อมูลหลักสูตรการศึกษาต่อ และตัวแทนวิทยาลัยยังช่วยประเมินผลการตอบรับเบื้องต้นให้คุณได้ ลงทะเบียน ฟรี!

Henley Business School, University of Reading ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1945 ซึ่งเป็นสถาบันด้านการสอนทางด้านธุรกิจแห่งแรกในสหราชอาณาจักรและยังเป็นหนึ่งในสถาบันการสอนทางด้านธุรกิจที่เก่าแก่ที่สุดและได้รับการยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปยุโรป โดย Financial Times และ The Economist ได้จัดอันดับให้ Henley Business School อยู่ในอันดับรวมท็อป 50 ของโลก และยังเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านชั้นนำทางธุรกิจระดับท็อป 1% ของโลก รวมไปถึงการได้รับการรับรองคุณภาพทั้ง 3 ด้าน ซึ่งได้แก่ด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและการผลิตบัณฑิต

โดย Henley Business School เป็นส่วนหนึ่งของ University of Reading ซึ่งดำเนินการภายใต้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับท็อป 1% ของโลก โดยมีพันธมิตรทางด้านอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง ยกตัวอย่างเช่น BBC British Airways, Sky, O2 และ Microsoft

ตัวแทนจาก Henley Business School สามารถช่วยประเมินผลเบื้องต้นได้ เพียงคุณนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย

 1. สำเนา Passport
 2. สำเนา Transcript 
 3. SOP (จดหมายแนะนำตัวเอง) (ถ้ามี)
 4. Resume (ถ้ามี)
 5. Reference Letter (หนังสือรับรองจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ท่าน) (ถ้ามี)
 6. IELTS UKVI (ถ้ามี)

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ SI-UK สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม เราพร้อมบริการให้คำแนะนำ ฟรี!

แผนที่ Google Map

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham