SI-UK Interview Day: Henley Business School 28 March 2019

28 มีนาคม 2562 (พฤหัสบดี)
15:00 - 16:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033


SI-UK Interview Day: Heyley Business School วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ลงทะเบียนเข้าร่วม ฟรี!
สัมภาษณ์ตรง ทราบผลทันที! พร้อมรับคำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลหลักสูตรการศึกษาต่อ และตัวแทนมหาวิทยาลัยยังช่วยประเมินผลการตอบรับเบื้องต้นให้น้อง ๆ ได้ ลงทะเบียน ฟรี!

Henley Business School เป็นส่วนหนึ่งของ University of Reading ซึ่งดำเนินการภายใต้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับท็อป 1% ของโลก โดยมีพันธมิตรทางด้านอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง ยกตัวอย่างเช่น BBC British Airways, Sky, O2 และ Microsoft

Henley Business School เปิดสอนหลักสูตรทางด้านธุรกิจหลายสาขา ยกตัวอย่างเช่น การเงิน การจัดการ บัญชี อสังหาริมทรัพย์และการวางแผน และการจัดการข้อมูล ผู้จบการศึกษาจาก Henley Business School ทุกคนจะได้รับการพัฒนาทักษะในการจัดการกับความท้าทายทางด้านธุรกิจที่สำคัญ เป็นผู้นำและผู้จัดการที่มีความมั่นใจและประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพ

การพัฒนาส่วนบุคคลที่ Henley Business School

การศึกษาร่วมกับเพื่อนนักศึกษาและเพื่อนร่วมสถาบันจะทำให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองรายบุคคลรวมไปถึงการพัฒนาทักษะอย่างมืออาชีพ ดังต่อไปนี้

 • มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ทางด้านอุตสหกรรมทางด้านธุรกิจ
 • มีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง
 • ก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพที่ต้องการ

ตัวแทนจาก Henley Business School สามารถช่วยประเมินผลเบื้องต้นได้ พร้อมโอกาสในการได้รับ Spot offer จากทางมหาวิทยาลัย เพียงคุณนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย

 1. สำเนา Passport
 2. สำเนา Transcript 
 3. SOP (จดหมายแนะนำตัวเอง) (ถ้ามี)
 4. Resume (ถ้ามี)
 5. Reference Letter (หนังสือรับรองจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ท่าน) (ถ้ามี)
 6. IELTS UKVI (ถ้ามี)

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ SI-UK สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม เราพร้อมบริการให้คำแนะนำ ฟรี!

แผนที่ Google Map

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham