Events

SI-UK Interview Day: IFCELS / SOAS University of London 17 February 2020

17 กุมภาพันธ์ 2563 (จันทร์)
16:30 - 17:30
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
Representative: Rachel Humphreys


SI-UK Interview Day: IFCELS / SOAS University of London

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 - 17.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี!

สัมภาษณ์ตรง ทราบผลทันที ! พบและพูดคุยตัวต่อตัวกับตัวแทนมหาวิทยาลัย คุณ Rachel Humphreys พร้อมข้อมูลหลักสูตรการศึกษาต่อ และตัวแทนวิทยาลัยยังช่วยประเมินผลการตอบรับเบื้องต้นให้คุณได้ ลงทะเบียน ฟรี!

School of Oriental and African Studies (SOAS) เป็นส่วนหนึ่งของ University of London โดยมีความเชี่ยวชาญทางด้าน arts, humanities, languages, cultures, law และ social sciences ที่เกี่ยวข้องกับ Asia, Africa, Near East และ Middle East โดยมหาวิทยาลัยก่อตั้งเมื่อปี 1916 และปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 5,000 คน จาก 130 ประเทศ ลงทะเบียนเรียนที่นี่ และยังมีสัดส่วนของนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทในจำนวนเท่ากัน อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนนักศึกษานานาชาติมากที่สุดในโลก

ตัวแทนจาก IFCELS / SOAS University of London สามารถช่วยประเมินผลเบื้องต้นได้ เพียงคุณนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย

 1. สำเนา Passport
 2. สำเนา Transcript 
 3. SOP (จดหมายแนะนำตัวเอง) (ถ้ามี)
 4. Resume (ถ้ามี)
 5. Reference Letter (หนังสือรับรองจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ท่าน) (ถ้ามี)
 6. IELTS UKVI (ถ้ามี)

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ SI-UK สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม เราพร้อมบริการให้คำแนะนำ ฟรี!

แผนที่ Google Map

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University