SI-UK Interview Day: Kaplan International 9 March 2020

9 มีนาคม 2563 (จันทร์)
14:30 - 15:30
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
Representative: Kevin Romao


SI-UK Interview Day: Kaplan International

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 - 15.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี!

สัมภาษณ์ตรง ทราบผลทันที ! พบและพูดคุยตัวต่อตัวกับตัวแทนมหาวิทยาลัย คุณ Kevin Romao พร้อมข้อมูลหลักสูตรการศึกษาต่อ และตัวแทนวิทยาลัยยังช่วยประเมินผลการตอบรับเบื้องต้นให้คุณได้ ลงทะเบียน ฟรี!

Kaplan International การเรียนปูพื้นฐานของ Kaplan สำหรับนักศึกษานานาชาตินั้น เรามุ่งเน้นการเรียนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญและเราเชื่อมั่นในพลังของการศึกษาที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน เรามีหลักสูตรเตรียมความพร้อมหลายหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาทักษะของคุณให้ตรงกับคุณสมบัติของการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเรายังช่วยให้เข้าเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยได้โดยตรง เราจะช่วยให้คุณประสบผลสำเร็จในการเรียน การทำงานในอนาคตและประสบความสำเร็จในชีวิต

ตัวแทนจาก Kaplan International สามารถช่วยประเมินผลเบื้องต้นได้ เพียงคุณนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย

 1. สำเนา Passport
 2. สำเนา Transcript 
 3. SOP (จดหมายแนะนำตัวเอง) (ถ้ามี)
 4. Resume (ถ้ามี)
 5. Reference Letter (หนังสือรับรองจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ท่าน) (ถ้ามี)
 6. IELTS UKVI (ถ้ามี)

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ SI-UK สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม เราพร้อมบริการให้คำแนะนำ ฟรี!

แผนที่ Google Map

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham