SI-UK Interview Day: Liverpool Hope University 12 Jan 2017

16 มกราคม 2560 (จันทร์)
12:00 - 13:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
Representative: Matthew Virr


SI-UK Interview Day: Liverpool Hope University วันที่ 16 ม.ค. 60 เวลา 12:00-13:00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วม ฟรี!
พบและพูดคุยตัวต่อตัวกับตัวแทนมหาวิทยาลัย คุณ Matthew Virr พร้อมข้อมูลหลักสูตรการศึกษาต่อ และตัวแทนมหาวิทยาลัยยังช่วยประเมินผลการตอบรับเบื้องต้นให้คุณได้ ลงทะเบียน ฟรี! 

SIUKinterviewday16Jan17

Liverpool Hope University มีชื่อเสียงทางด้าน MBA และ Computer Science
จากการสำรวจของ National Student Survey หลักสูตรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ที่สร้างความพึงพอใจให้กับนักศึกษาถึง 100 % ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ

 • วรรณคดีอังกฤษ
 • ประวัติศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์ กีฬาและพละศึกษา
 • การเรียนการสอนระดับเด็กปฐมวัย การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การเรียนการสอนเทคโนโลยี

วิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ที่สร้างความพึงพอใจให้กับนักศึกษาถึง 100 % ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ

 • คณิตศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์
 • การเมือง

การจัดอันดับ

 • อันดับที่   49   โดย Times University Guide 2017
 • อันดับที่   79   โดย Guardian University Guide 2016

ตัวแทนจาก Liverpool Hope University สามารถช่วยประเมินผลเบื้องต้นได้ เพียงคุณนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย 

- สำเนา Passport

- สำเนา Transcript 

- SOP (จดหมายแนะนำตัวเอง) (ถ้ามี)

- Resume (ถ้ามี)

- Reference Letter (หนังสือรับรองจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ท่าน) (ถ้ามี)

- IELTS UKVI (ถ้ามี)

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ SI-UK สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม เราพร้อมบริการให้คำแนะนำ ฟรี!

แผนที่ Google Map

 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham