Events

SI-UK Interview Day: Royal Agricultural University 12 January 201

12 มกราคม 2560 (พฤหัสบดี)
17:00 - 18:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
Representative: Vania Thofilopoulou


SI-UK Interview Day: Royal Agricultural University วันที่ 12 ม.ค. 60 เวลา 17:00-18:00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วม ฟรี!
พบและพูดคุยตัวต่อตัวกับตัวแทนมหาวิทยาลัย คุณ Vania Thofilopoulou พร้อมข้อมูลหลักสูตรการศึกษาต่อ และตัวแทนมหาวิทยาลัยยังช่วยประเมินผลการตอบรับเบื้องต้นให้คุณได้ ลงทะเบียน ฟรี! 

SIUKinterviewday12Jan17

Royal Agricultural University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้าน Agriculture, Business และ Equine และเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดทางด้านเกษตรกรรมในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยมีทั้งหมด 4 คณะ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และหลักสูตร Foundation ทางด้านเกษตรศาสตร์ (agriculture) ธุรกิจ (business) ศาสตร์การเรียนรู้เกี่ยวกับม้า (equine) และการจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์และที่ดิน (real estate & land management)

Royal Agricultural University เป็นผู้นำทางด้านการเรียนรู้ทางเกษตรศาสตร์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 1845 ปัจจุบันมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนกว่า 1,000 คน จาก 40 ประเทศทั่วโลก โดยมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมโดยเป็นเครือข่ายพันธมิตรกัน อีกทั้งมีการจัดการฝึกงานแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมถึงมอบโอกาสในการทำงานให้กับนักศึกษาทุกคน

การจัดอันดับ

  • อันดับที่ 63 จาก Times University Guide 2017

ตัวแทนจาก Royal Agricultural University สามารถช่วยประเมินผลเบื้องต้นได้ เพียงคุณนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย 

- สำเนา Passport

- สำเนา Transcript 

- SOP (จดหมายแนะนำตัวเอง) (ถ้ามี)

- Resume (ถ้ามี)

- Reference Letter (หนังสือรับรองจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ท่าน) (ถ้ามี)

- IELTS UKVI (ถ้ามี)

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ SI-UK สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม เราพร้อมบริการให้คำแนะนำ ฟรี!

แผนที่ Google Map

 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University