SI-UK Interview Day: Royal Agricultural University 18 February 2019

18 กุมภาพันธ์ 2562 (จันทร์)
13:30 - 14:30
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
Representative: Catherine Wilmot


SI-UK Interview Day: Royal Agricultural University วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 - 14.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วม ฟรี!
สัมภาษณ์ตรง ทราบผลทันที ! พบและพูดคุยตัวต่อตัวกับตัวแทนมหาวิทยาลัย คุณ Catherine Wilmot พร้อมข้อมูลหลักสูตรการศึกษาต่อ และตัวแทนมหาวิทยาลัยยังช่วยประเมินผลการตอบรับเบื้องต้นให้คุณได้ ลงทะเบียน ฟรี!

Royal Agricultural University เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดทางด้านเกษตรกรรมในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยมีทั้งหมด 4 คณะ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และหลักสูตร Foundation ทางด้านเกษตรศาสตร์ (agriculture) ธุรกิจ (business) ศาสตร์การเรียนรู้เกี่ยวกับม้า (equine) และการจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์และที่ดิน (real estate & land management)

Royal Agricultural University เป็นผู้นำทางด้านการเรียนรู้ทางเกษตรศาสตร์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 1845 ปัจจุบันมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนกว่า 1,000 คน จาก 40 ประเทศทั่วโลก โดยมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมโดยเป็นเครือข่ายพันธมิตรกัน อีกทั้งมีการจัดการฝึกงานแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมถึงมอบโอกาสในการทำงานให้กับนักศึกษาทุกคน

การจัดอันดับ

 • ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ที่ 63 จาก Times University Guide 2017

ตัวแทนจาก Royal Agricultural University สามารถช่วยประเมินผลเบื้องต้นได้  พร้อมโอกาสในการได้รับ Spot offer จากทางมหาลัยเพียงคุณนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย

 1. สำเนา Passport
 2. สำเนา Transcript 
 3. SOP (จดหมายแนะนำตัวเอง) (ถ้ามี)
 4. Resume (ถ้ามี)
 5. Reference Letter (หนังสือรับรองจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ท่าน) (ถ้ามี)
 6. IELTS UKVI (ถ้ามี)

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ SI-UK สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม เราพร้อมบริการให้คำแนะนำ ฟรี!

แผนที่ Google Map

 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham