Events

SI-UK Interview Day: Royal Holloway, University of London 22 January 2018

22 มกราคม 2561 (จันทร์)
12:00 - 13:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
Representative: Simon Stanley


Royal Holloway, University of London เป็นสมาชิกของกลุ่ม University of London มีชื่อเส่ียงทางด้าน Business Media, DramaUniversity โดยมหาวิทยาลัยเปิดสอนทั้งหมด 19 ภาควิชา ได้แก่ arts and humanities, sciences, social sciences, management และ economics ปัจจุบันมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 8,600 คน โดยมาจากกว่า 100 ประเทศ ทั่วโลก

Royal Holloway มีชื่อเสียงอย่างมากทางวิชาการ อีกทั้งมหาวิทยาลัยมีการลงทุนทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นจำนวนหลายล้านปอนด์เพื่อพัฒนาวิทยาเขต โดยมีโรงภาพยนต์แห่งใหม่ที่ใช้ในการศึกษา ชื่อ Caryl Churchill Theatre และยังมีหอพักนักศึกษาแห่งใหม่ที่ได้รับรางวัล รวมไปถึงการปรับปรุงอาคารทางวิชาการและเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ ๆ อีกหลายแห่งภายในวิทยาเขตขนาด 135 เอเคอร์ ที่สวยงาม

การจัดอันดับ

 • อันดับที่   34  โดย  Times University Guide 2017
 • อันดับที่   45   โดย  Guardian University Guide 2017
 • อันดับที่  235 โดย QS World University Rankings 2017

Times และ Sunday Times Good University Guide 2016 ยกให้ Royal Holloway ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยในกรุงลอนดอน โดยมีภาควิชาที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับท็อป 10 ของสหราชอาณาจักรหลายสาขาได้แก่ Music, Geography และ Creative Writing ขณะที่ภาควิชาที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในท็อป 20 ได้แก่ Psychology, English และ Drama

ตัวแทนจาก Royal Holloway, University of London สามารถช่วยประเมินผลเบื้องต้นได้ เพียงคุณนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย

 1. สำเนา Passport
 2. สำเนา Transcript 
 3. SOP (จดหมายแนะนำตัวเอง) (ถ้ามี)
 4. Resume (ถ้ามี)
 5. Reference Letter (หนังสือรับรองจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ท่าน) (ถ้ามี)
 6. IELTS UKVI (ถ้ามี)

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ SI-UK สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม เราพร้อมบริการให้คำแนะนำ ฟรี!

แผนที่ Google Map

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University