Events

SI-UK Interview Day: Study Group 19 January 2018

19 มกราคม 2561 (ศุกร์)
16:00 - 17:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
Representative: Van Anh Trinh


Study Group International เปิดสอนหลักสูตรที่เชี่ยวชาญทางด้านการเตรียมพร้อมเพื่อความสำเร็จทางด้านอาชีพในอนาคต ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี นอกจากนั้นยังมี

หลักสูตร International Foundation และ International Year One เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษานานาชาติเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร นอกจากนั้นยังเปิดสอนหลักสูตร Pre-masters ในการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรีอีกด้วย

Study Group ได้ร่วมมือกับสถาบันที่มีชื่อเสียงอย่าง Bellerbys College โดย Study Group เป็นสถาบันที่มีนักศึกษานานาชาติได้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรมากที่สุด

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เป็นพันธมิตรกับ Study Group อยู่ในอันดับที่ดีเยี่ยมจากการจัดอันดับของ Times และ Sunday Times Rankings ประจำปี 2016 โดย University of Surrey ชนะรางวัล University of the Year และเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับอยู่ในท็อป 10 ขณะที่ Sussex, Lancaster และ Leeds ล้วนติดอยู่ในอันดับท็อป 20 

หลักสูตรของ Study Group

 • หลักสูตร International Year One เป็นหลักสูตรการเรียนเข้มข้นที่แบ่งออกเป็น 3 เทอม  ในการเรียนด้านวิชาการในวิชาต่าง ๆ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และการฝึกฝนภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่การเรียนในชั้นปีที่ 1 ในระดับปริญญาตรี
 • หลักสูตร International Foundation เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะเพื่อเป็นการปูพื้นฐานสำหรับการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Pre-Masters เป็นหลักสูตรที่แบ่งออกเป็น 2 เทอม ในการเรียนด้านวิชาการ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และการฝึกฝนภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่การเรียนในชั้นปีที่ 1 ในระดับสูงกว่าปริญญาโท

Study Group มีศูนย์การเรียนที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ตัวแทนจาก Study Group สามารถช่วยประเมินผลเบื้องต้นได้ เพียงคุณนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย

 1. สำเนา Passport
 2. สำเนา Transcript 
 3. SOP (จดหมายแนะนำตัวเอง) (ถ้ามี)
 4. Resume (ถ้ามี)
 5. Reference Letter (หนังสือรับรองจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ท่าน) (ถ้ามี)
 6. IELTS UKVI (ถ้ามี)

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ SI-UK สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม เราพร้อมบริการให้คำแนะนำ ฟรี!

แผนที่ Google Map

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham