กิจกรรมที่ SI-UK

SI-UK Interview Day: Sussex Downs College 7 February 2018

7 กุมภาพันธ์ 2561 (พุธ)
11:00 - 12:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
Representative: Jon Harris-Gibbins


Sussex Downs College ตั้งอยู่ใน East Sussex เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มมหาวิทยาลัยระดับชาติ ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 157 สถาบัน

วิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพสูงซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาและการฝึกอบรมทักษะให้แก่ผู้เรียนทุกคน โดยเป็นพันธมิตรกับองค์กรธุรกิจในท้องถิ่นกว่า 1,000 แห่ง ซึ่งเปิดโอกาสที่ดีในเส้นทางอาชีพให้แก่ผู้จบการศึกษา

นอกจากนั้นการศึกษาทางด้าน creative and performance arts ของ Sussex Downs College ยังได้รับรางวัล Artsmark Gold จาก Arts Council England

ตัวแทนจาก Sussex Downs College สามารถช่วยประเมินผลเบื้องต้นได้ เพียงคุณนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย

 1. สำเนา Passport
 2. สำเนา Transcript 
 3. SOP (จดหมายแนะนำตัวเอง) (ถ้ามี)
 4. Resume (ถ้ามี)
 5. Reference Letter (หนังสือรับรองจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ท่าน) (ถ้ามี)

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ SI-UK สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม เราพร้อมบริการให้คำแนะนำ ฟรี!

แผนที่ Google Map

UK University Events ย้อนกลับ

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen
 • BIMM Institute