SI-UK Interview Day: Sussex Downs International College

6 พฤศจิกายน 2558 (ศุกร์)
16:00 - 18:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
Representative: Sidonie Elliott


Sussex Downs College ตั้งอยู่ทางตะวันออกของ Sussex ขึ้นชื่อในเรื่องของการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ วิทยาลัยมีผู้สนับสนุนร่วมโครงการ The Eastbourne Academy คือ East Sussex County Council โครงการที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้กับเยาวชนที่อาศัยอยู่ใน Eastbourne นอกจากนี้ Sussex Downs College ยังเป็นสมาชิกของกลุ่ม Colleges nationally ซึ่งมีสถาบันการศึกษาเป็นสมาชิกกว่า 157 แห่ง เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อประชาสัมพันธ์และพัฒนาระบบการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น จุดเด่นที่ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพของ Sussex Downs College คือเรื่องของการฝึกฝีมือ การลงมือปฏิบัติและการสนับสนุนให้นักศึกษาเก็บประสบการณ์ 

วิทยาล้ย Sussex Downs มีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับองกรค์การศึกษาระดับโลกและผู้ประกอบการกว่า 1,000 ราย เคยได้รับรางวัล Artsmark Gold ในด้านศิลปะสร้างสรรค์และศาสตร์การแสดงศึกษาโดย Arts Council England ส่วนของมาตรฐานคุณภาพแบบเมทริกซ์ Sussex Downs College โดดเด่นในเรื่องของข้อมูล คำแนะนำและการแนะแนวทางให้แก่นักศึกษา

 

น้องๆ ที่สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sussex Downs College

สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าพบและพูดคุยกับตัวแทนมหาวิทยาลัยได้ 

แล้วพบกันในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 นี้นะคะ

มหาวิทยาลัย : Sussex Downs College

สถานที่ : SI-UK กรุงเทพ, ซอยสุขุมวิท 25  (แผนที่ )

วันและเวลา : วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558  เวลา 16.00–18.00 น. 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham