SI-UK Interview Day: University of Bradford 17 Oct 2017

17 ตุลาคม 2560 (อังคาร)
16:00 - 17:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
Representative: Dr. Andrew Carruthers


SI-UK Interview Day: University of Bradford วันที่ 17 ต.ค. 60 เวลา 16:00-17:00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วม ฟรี!

University of Bradford ตั้งอยู่ที่เขต West Yorkshire ทางทิศเหนือของประเทศอังกฤษ เดิมเคยเป็นวิทยาลัยเทคนิค ก่อตั้งในปี 1966 โดยมีวิทยาเขตทั้งหมด 3 แห่ง วิทยาเขตหลักคือ School of Health และ School of Management มีนักศึกษาจาก 150 ประเทศทั่วโลก กว่า 13,500 คน โดยเมืองแบรดฟอร์ดเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสำหรับนักศึกษาราคาถูกที่สุดในสหราชอาณาจักร

 • อันดับที่   75  โดย  Times University Guide 2016
 • อันดับที่   72  โดย  Guardian University Guide 2016
 • อันดับที่   63  โดย  Complete University Guide 2016

ตัวแทนจาก University of Bradford  สามารถช่วยประเมินผลเบื้องต้นได้ เพียงคุณนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย

 1. สำเนา Passport
 2. สำเนา Transcript 
 3. SOP (จดหมายแนะนำตัวเอง) (ถ้ามี)
 4. Resume (ถ้ามี)
 5. Reference Letter (หนังสือรับรองจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ท่าน) (ถ้ามี)
 6. IELTS UKVI (ถ้ามี)

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ SI-UK สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม เราพร้อมบริการให้คำแนะนำ ฟรี!

แผนที่ Google Map

 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham