SI-UK Interview Day: University of Exeter

6 ตุลาคม 2558 (อังคาร)
15:00 - 17:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033


University of Exeter เป็นมหาวิทยาลัยระดับ Top 10 จากอังกฤษ จากการสำรวจตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ของปี 2007 ที่ผ่านมาโดย the Graduate Insight Group และ i-graduate พบว่ากว่า 80% ของนักศึกษาต่างชาติของ Exeter มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของการเรียนการสอนที่ได้รับ และมักจะแนะนำ Exeter ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ และกำลังหาที่สมัครเรียน

มหาวิทยาลัย Exeter ต้องการที่จะให้นักศึกษาทุกคนมีประสบการณ์ที่น่าประทับใจ และควรค่าแก่การจดจำ ในขณะที่ใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาอยู่ที่นี่ ทางมหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดเตรียมบริการไว้เพื่อรองรับความต้องการ และให้การช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติในทุกเรื่องเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในขณะที่เรียนอยู่ที่นี่ ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการต้อนรับนักศึกษาต่างชาติอย่างอบอุ่น อีกทั้งยังคอยให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และบริการต่างๆ ตั้งแต่ก่อนที่นักศึกษาจะเดินทางมาถึงยังมหาวิทยาลัยเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้ชีวิตนักศึกษาที่ Exeter จะเป็นไปอย่างคุ้มค่าในทุกด้าน ปัจจุบัน Exeter มีนักศึกษาประมาณ 2,000 คน และมีนักศึกษาจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลกใน 3 แคมปัส

 

น้องๆ ที่สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ University of Exeter สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าพบและพูดคุยกับตัวแทนมหาวิทยาลัยได้

แล้วพบกันในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 นี้นะคะ

มหาวิยาลัย: University of Exeter

สถานที่: SI-UK กรุงเทพ, ซอย สุขุมวิท 25 (แผนที่)

วันและเวลา: วันที่ 6 ตุลาคม 2558, 15.00 - 17.00 น.

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham