SI-UK Interview Day: University of Hull 25 July 2018

25 กรกฏาคม 2561 (พุธ)
17:00 - 18:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
Representative: Robert Skelton Clark, Claire Curran


SI-UK Interview Day: University of Hull วันที่ 25 ก.ค. 61 เวลา 17:00-18:00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วม ฟรี!

สัมภาษณ์ตรง ทราบผลทันที ! พบและพูดคุยตัวต่อตัวกับตัวแทนมหาวิทยาลัย คุณ Robert Skelton Clark และ คุณ Claire Curran พร้อมข้อมูลหลักสูตรการศึกษาต่อ และตัวแทนมหาวิทยาลัยยังช่วยประเมินผลการตอบรับเบื้องต้นให้คุณได้ ลงทะเบียน ฟรี!

University of Hull ได้รับวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในปี 1954 โดยตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยมี 2 วิทยาเขต โดยวิทยาเขตหลักอยู่ที่ Hull และวิทยาเขตรองอยู่ที่เมือง Scarborough ทางตอนเหนือของ Yorkshire ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 20,000 คน 

จุดเด่นด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้แก่ ด้านรัฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ด้านสุขภาพ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยด้านรัฐศาสตร์ประสบความสำเร็จชัดเจน โดยมีอัตราบัณฑิตจบใหม่ที่ได้งานหลังจากจบการศึกษามีสูงมาก มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเด่น ได้แก่ Westminster Hull Internship ที่จัดหลักสูตรการฝึกงานให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะที่ House of Commons นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีอาคารงานวิจัยด้าน biomedical แห่งใหม่ ที่เน้นการศึกษาทางด้านโรคมะเร็ง cardiovascular และ metabolic 

มหาวิทยาลัยได้รับการยกย่องให้เป็น ‘redbrick university’ โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในวิทยาเขตด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีการลงทุนปรับปรุงห้องสมุดกว่า 27.4 ล้านปอนด์ ซึ่งจะเสร็จสิ้นในปีการศึกษา 2014 ซึ่งส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีคะแนนความพึงพอใจจากนักศึกษาสูงมาก

การจัดอันดับ

 • อันดับ   67 โดย  Times University Guide 2016
 • อันดับ  54  โดย  Guardian University Guide 2016
 • อันดับ  63  โดย  Complete University Guide 2016

จากการประเมิน Research Excellence Framework ประจำปี 2014 ชี้ให้เห็นว่า University of Hull มีความก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมากในทุก ๆ ด้านเมื่อเทียบกับการประเมินในปี 2008 โดยมหาวิทยาลัยได้ถูกจัดให้อยู่ในอันดับท็อป 50 ทางด้านงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ โดย 62% ของงานวิจัยได้รับการประเมินในระดับ 3*  หรือ 4*

ตัวแทนจาก University of Hull สามารถช่วยประเมินผลเบื้องต้นได้  พร้อมโอกาสในการได้รับ Spot offer จากทางมหาลัยเพียงคุณนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย

 1. สำเนา Passport
 2. สำเนา Transcript 
 3. SOP (จดหมายแนะนำตัวเอง) (ถ้ามี)
 4. Resume (ถ้ามี)
 5. Reference Letter (หนังสือรับรองจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ท่าน) (ถ้ามี)
 6. IELTS UKVI (ถ้ามี)

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ SI-UK สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม เราพร้อมบริการให้คำแนะนำ ฟรี!

แผนที่ Google Map

 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham