Events

SI-UK Interview Day: University of Hull 20 February 2019

20 กุมภาพันธ์ 2562 (พุธ)
16:00 - 17:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
Representative: Claire Curran


SI-UK Interview Day: University of Hull วันพุธที่ 2ุ0 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 - 17.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วม ฟรี!
สัมภาษณ์ตรง ทราบผลทันที ! พบและพูดคุยตัวต่อตัวกับตัวแทนมหาวิทยาลัย คุณ Claire Curran พร้อมข้อมูลหลักสูตรการศึกษาต่อ และตัวแทนมหาวิทยาลัยยังช่วยประเมินผลการตอบรับเบื้องต้นให้คุณได้ ลงทะเบียน ฟรี!

University of Hull ได้รับวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในปี 1954 โดยตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยมี 2 วิทยาเขต โดยวิทยาเขตหลักอยู่ที่ Hull และวิทยาเขตรองอยู่ที่เมือง Scarborough ทางตอนเหนือของ Yorkshire ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 20,000 คน 

มหาวิทยาลัยได้รับการยกย่องให้เป็น ‘redbrick university’ โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในวิทยาเขตด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีการลงทุนปรับปรุงห้องสมุดกว่า 27.4 ล้านปอนด์ ซึ่งจะเสร็จสิ้นในปีการศึกษา 2014 ซึ่งส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีคะแนนความพึงพอใจจากนักศึกษาสูงมาก

ตัวแทนจาก University of Hull สามารถช่วยประเมินผลเบื้องต้นได้  พร้อมโอกาสในการได้รับ Spot offer จากทางมหาลัยเพียงคุณนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย

 1. สำเนา Passport
 2. สำเนา Transcript 
 3. SOP (จดหมายแนะนำตัวเอง) (ถ้ามี)
 4. Resume (ถ้ามี)
 5. Reference Letter (หนังสือรับรองจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ท่าน) (ถ้ามี)
 6. IELTS UKVI (ถ้ามี)

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ SI-UK สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม เราพร้อมบริการให้คำแนะนำ ฟรี!

แผนที่ Google Map

 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham