SI-UK-Image SI-UK-Image

กิจกรรมที่ SI-UK

SI-UK Interview Day: University of Hull 27 April 2018

27 เมษายน 2561 (ศุกร์)
15:00 - 16:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
Representative: Claire Curran


University of Hull ได้รับวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในปี 1954 โดยตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยมี 2 วิทยาเขต โดยวิทยาเขตหลักอยู่ที่ Hull และวิทยาเขตรองอยู่ที่เมือง Scarborough ทางตอนเหนือของ Yorkshire ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 20,000 คน 

จุดเด่นด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้แก่ ด้านรัฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ด้านสุขภาพ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยด้านรัฐศาสตร์ประสบความสำเร็จชัดเจน โดยมีอัตราบัณฑิตจบใหม่ที่ได้งานหลังจากจบการศึกษามีสูงมาก มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเด่น ได้แก่ Westminster Hull Internship ที่จัดหลักสูตรการฝึกงานให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะที่ House of Commons นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีอาคารงานวิจัยด้าน biomedical แห่งใหม่ ที่เน้นการศึกษาทางด้านโรคมะเร็ง cardiovascular และ metabolic 

มหาวิทยาลัยได้รับการยกย่องให้เป็น ‘redbrick university’ โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในวิทยาเขตด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีการลงทุนปรับปรุงห้องสมุดกว่า 27.4 ล้านปอนด์ ซึ่งจะเสร็จสิ้นในปีการศึกษา 2014 ซึ่งส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีคะแนนความพึงพอใจจากนักศึกษาสูงมาก

การจัดอันดับ

จากการประเมิน Research Excellence Framework ประจำปี 2014 ชี้ให้เห็นว่า University of Hull มีความก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมากในทุก ๆ ด้านเมื่อเทียบกับการประเมินในปี 2008 โดยมหาวิทยาลัยได้ถูกจัดให้อยู่ในอันดับท็อป 50 ทางด้านงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ โดย 62% ของงานวิจัยได้รับการประเมินในระดับ 3*  หรือ 4*

ตัวแทนจาก University of Hull สามารถช่วยประเมินผลเบื้องต้นได้ และสามารถให้ Offer on spot ได้เพียงคุณนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย

 1. สำเนา Passport
 2. สำเนา Transcript 
 3. SOP (จดหมายแนะนำตัวเอง) (ถ้ามี)
 4. Resume (ถ้ามี)
 5. Reference Letter (หนังสือรับรองจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ท่าน) (ถ้ามี)

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ SI-UK สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม เราพร้อมบริการให้คำแนะนำ ฟรี!

แผนที่ Google Map

UK University Events ย้อนกลับ

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute