SI-UK Interview Day: University of Portsmouth 31 March 2020

Events

SI-UK Interview Day: University of Portsmouth 31 March 2020

31 มีนาคม 2563 (อังคาร)
10:00 - 11:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
Representative: Graham Wall


SI-UK Interview Day: University of Portsmouth

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 - 11.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี!

สัมภาษณ์ตรง ทราบผลทันที ! พบและพูดคุยตัวต่อตัวกับตัวแทนมหาวิทยาลัย คุณ Graham Wall พร้อมข้อมูลหลักสูตรการศึกษาต่อ และตัวแทนวิทยาลัยยังช่วยประเมินผลการตอบรับเบื้องต้นให้คุณได้ ลงทะเบียน ฟรี!

University of Portsmouth เป็นมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยและมีความสร้างสรรค์ เปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลาย ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และการวิจัยในห้าคณะวิชา หลักสูตรปริญญาตรีส่วนใหญ่จะมีการฝึกงานพร้อมค่าตอบแทนเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 25 ของสหราชอาณาจักร (Guardian University Guide 2019) และได้รับการจัดอันดับในด้านความพึงพอใจของนักศึกษาและการจ้างงานบัณฑิตในระดับสูงอีกด้วย

ตัวแทนจาก University of Portsmouth สามารถช่วยประเมินผลเบื้องต้นได้ เพียงคุณนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย

 1. สำเนา Passport
 2. สำเนา Transcript 
 3. SOP (จดหมายแนะนำตัวเอง) (ถ้ามี)
 4. Resume (ถ้ามี)
 5. Reference Letter (หนังสือรับรองจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ท่าน) (ถ้ามี)
 6. IELTS UKVI (ถ้ามี)

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ SI-UK สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม เราพร้อมบริการให้คำแนะนำ ฟรี!

แผนที่ Google Map

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University