Events

SI-UK Interview Day: University of Sussex 15 February 2019

15 กุมภาพันธ์ 2562 (ศุกร์)
12:30 - 13:30
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
Representative: Martin Hookham


SI-UK Interview Day: Aberystwyth University วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30 - 13.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วม ฟรี!
สัมภาษณ์ตรง ทราบผลทันที ! พบและพูดคุยตัวต่อตัวกับตัวแทนมหาวิทยาลัย คุณ Martin Hookham พร้อมข้อมูลหลักสูตรการศึกษาต่อ และตัวแทนมหาวิทยาลัยยังช่วยประเมินผลการตอบรับเบื้องต้นให้คุณได้ ลงทะเบียน ฟรี!

University of Sussex ก่อตั้งเมื่อปี 1961 ที่เมือง Brighton ทางด้านชายฝั่งทิศใต้ของประเทศอังกฤษ ปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวน 13,000 คน มากจาก 120 ประเทศทั่วโลก
ซึ่งเป็นนักศึกษานานาชาติจำนวนมาก มีตำแหน่งในการฝึกงานที่หลากหลาย รวมถึงให้ความช่วยเหลือนักศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างดีเยี่ยม 

มหาวิทยาลัยมีอัตราการจ้างงานของนักศึกษาจบใหม่เป็นอันดับที่ 4 ในสหราชอาณาจักร โดย 96% ของบัณฑิตได้งานหลังจากเรียนจบ หรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นเป็นเวลา 6 เดือน หลังจบการศึกษา และจากผลสำรวจของ National Student Survey พบว่า 87% ของนักศึกษามีความสุขในการเรียนและ 92 % ของพนักงานในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องราวของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี

การจัดอันดับ

 • อันดับที่ 27 โดยTimes University Guide ประจำปี 2018
 • อันดับที่ 20 โดย Guardian University Guide ประจำปี 2018
 • อันดับที่ 228 โดย QS World University Rankings ประจำปี 2018

ตัวแทนจาก University of Sussex สามารถช่วยประเมินผลเบื้องต้นได้  พร้อมโอกาสในการได้รับ Spot offer จากทางมหาลัยเพียงคุณนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย

 1. สำเนา Passport
 2. สำเนา Transcript 
 3. SOP (จดหมายแนะนำตัวเอง) (ถ้ามี)
 4. Resume (ถ้ามี)
 5. Reference Letter (หนังสือรับรองจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ท่าน) (ถ้ามี)
 6. IELTS UKVI (ถ้ามี)

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ SI-UK สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม เราพร้อมบริการให้คำแนะนำ ฟรี!

แผนที่ Google Map

 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham