Events

SI-UK Interview Day: University of Sussex 17 March 2016

17 มีนาคม 2559 (พฤหัสบดี)
11:00 - 13:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
Representative: Lillian Chua


 

University of Sussex มีชื่อเสียงทางด้าน IR, Development Studies, Media and Film โดยมหาวิทยาลัยก่อตั้งเมื่อปี 1961 ที่เมือง Brighton ทางด้านชายฝั่งทิศใต้ของประเทศอังกฤษ ปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวน 13,000 คน มากจาก 120 ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีนักศึกษานานานชาติจำนวนมาก มีตำแหน่งในการฝึกงานที่หลากหลาย รวมถึงให้ความช่วยเหลือนักศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างดีเยี่ยม และมหาวิทยาลัยมีอัตราการจ้างงานของนักศึกษาจบใหม่เป็นอันดับที่ 4 ในสหราชอาณาจักร โดย 96% ของบัณฑิตได้งานหลังจากเรียนจบ 

 • อันดับที่      19  โดย  Times University Guide 2016
 • อันดับที่      19  โดย  Guardian University Guide 2016
 • อันดับที่      21  โดย  Complete University Guide 2016

 

น้องๆ ที่สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ University of Sussex

สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าพบและพูดคุยกับตัวแทนมหาวิทยาลัยได้

แล้วพบกันในวันที่ 17 มีนาคม 2559 นี้นะคะ 

มหาวิทยาลัย: University of Sussex

สถานที่: SI-UK กรุงเทพ, ซอย สุขุมวิท 25 (แผนที่)

วันและเวลา: วันที่ 17 มีนาคม 2559, 11.00 - 13.00 น.

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham