กิจกรรมที่ SI-UK

SI-UK Interview Day:University of London, Birkbeck

10 สิงหาคม 2558 (จันทร์)
14:30 - 16:30
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033


University of London, Birkbeck ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1823 อยู่ในกลุ่มเดียวกับกลุ่มมหาวิทยาลัย University of London กลุ่มเดียวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่าง King's College, LSE, LBS และ UCL มีสาขาวิชาที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียง คือ Law, IR และ History of Art

มหาวิทยาลัยในกลุ่มของ University of London มักจะได้รับรางวัลที่เป็นการการันตีคุณภาพทางด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ เช่น ได้รับรางวัลจาก the Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระในการตรวจสอบมาตรฐานทางการศึกษาของสถาบันต่างๆ 

University of London, Birkbeck ปัจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาโทกว่า 700 คน โดย 60% เป็นนักศึกษาในโปรแกรมปกติจากหลักสูตร MA/MSc และ 40% เป็นนักศึกษาทางด้านงานวิจัย MPhil/PhD และด้วยความหลากหลาย ต่างเชื้อชาติ อายุ และสายอาชีพ จึงทำให้ Birkbeck มีสังคมวัฒธรรมที่หลากหลาย มีสีสัน อย่างลงตัว

นักศึกษาสามารถมั่นใจได้ว่า Birkbeck จะจัดสรรแต่คุณภาพที่ได้มาตรฐานเพื่อประสบการณ์อันเป็นเลิศทางวิชาการจากชั้นเรียน และเพื่อเป็นการวางรากฐานทางสาขาวิชาชีพในอนาคต

 

น้องๆ ที่สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ University of London, Biekbeck สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าพบและพูดคุยกับตัวแทนมหาวิทยาลัยได้

แล้วพบกันในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 นี้นะคะ

มหาวิทยาลัย: University of London, Birkbeck

สถานที่: SI-UK กรุงเทพ, ซอย สุขุมวิท 25 (แผนที่)

วันและเวลา: วันที่ 10 สิงหาคม 2558, 14.30 - 16.30 น.

UK University Events ย้อนกลับ

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen