กิจกรรมที่ SI-UK

SI-UK Interview Day: University College, Cork

13 มีนาคม 2558 (ศุกร์)
15:00 - 17:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
Representative: Gearoid McCarthy


SI-UK กรุงเทพ, ซอย สุขุมวิท 25 (แผนที่)

University College Cork เป็นมหาวิทยาลัยมีประวัติศาสตร์ยาวนาน ถูกจัดตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1845 เป็นหนึ่งในสมาชิกของ Queen’s Colleges มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเขตเมือง Cork ประเทศ Ireland เป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่งดงาม อีกทั้งยังเป็นเมืองที่เป็นจุดศูนย์กลางของการค้าในแทบTranslantic

University College Cork มีนักเรียน นักศึกษามากกว่า 20,000 คน ซึ่งมีนักศึกษานานาชาติมากถึง 3,000 กว่าคนจากมากกว่า 100 ประเทศ University College Cork มีหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มากกว่า 120 สาขา อีกทั้งยังมีเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยมาตรฐานระดับโลกมากกว่า 700 แห่ง

นอก จากนี้ University College Cork ยังมีบริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษานานาชาติซึ่งรวมไปถึงหอพักนักศึกษาทั้งใน และนอกวิทยาเขต

น้องๆสามารถนำเอกสารมาเพื่อพูดคุยสอบถามหรือวางแผนการศึกษาต่อที่ University College, Cork ได้ภายในงาน

เอกสารที่ควรนำมา

 1. Transcript
 2. Resume/ CV
 3. Personal Statement
 4. Reference Letters (ถ้ามี)
 5. IELTS (ถ้ามี)

น้องๆ ที่สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ University College Cork น้องๆสามารถสำรองที่นั่ง เพื่อที่จะพูดคุยกับตัวแทนมหาวิทยาลัยเป็นการส่วนตัวได้ ที่เว็บไซต์ด้านล่าง แล้วพบกันในวันที่ 13 มีนาคม 2558 นี้นะคะ

มหาวิทยาลัย: University College, Cork

สถานที่: SI-UK กรุงเทพ, ซอย สุขุมวิท 25 (แผนที่)

วันและเวลา: วันที่ 13 มีนาคม 2558, 15.00 น.  - 17.00 น.

ตัวแทนจากมหาวิทยาลัย: Gearoid McCarthy

UK University Events ย้อนกลับ

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen