เรียนต่อด้านมานุษยวิทยา (Anthropology)

Anthropology in the UK

Career options, entry requirements and rankings for Anthropology.

หลักสูตรมานุษยวิทยา (Anthropology)

เกี่ยวกับหลักสูตรมานุษยวิทยา

หลักสูตรมานุษยวิทยาว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวสังคมมนุษย์และสังคมศาสตร์ เป็นการตั้งคำถามถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มคนจากทั่วโลก และอะไรบ้างที่สามารถสอนเราให้รู้เกี่ยวกับการดำรงอยู่ของตัวเราเอง โครงสร้างหลักสูตรประกอบไปด้วยวิชาทางภาษาศาสตร์ วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ เพื่อใช้ในการตั้งคำถามและกำหนดขอบเขตของเหตุผล ที่จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจในหลายๆแง่มุมถึงวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลก

โครงสร้างหลักสูตรมานุษยวิทยาประกอบด้วยวิชาเงินและการตลาด การเมืองและอำนาจ ศาสนา การสืบพันธุ์ สุขภาพ ผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม ชาติพันธุ์ และการแสดงออกถึงวัฒนธรรมแบบผสมผสาน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงวิชาที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจในมานุษยวิทยามากยิ่งขึ้น ซึ่งในระดับปริญญาตรีจะมี ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและภาษา

สายงานของหลักสูตรมานุษยวิทยา

ในหลักสูตรมานุษยวิทยานี้จะช่วยพัฒนาความสามารถและความเข้าใจที่มีต่อความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมในบริบทต่างๆ การดำเนินชีวิตของผู้คน และที่มาของโครงสร้างทางสังคม องค์ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเรียนในสาขานี้จะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ชีวิตในสังคมและองค์กรต่างๆ รวมไปถึงช่วยกระตุีนให้คุณคิดนอกกรอบ นักศึกษาในสาขานี้จะมีทักษะเฉพาะทางซึ่งสามารถนำไปใช้ในสายงานต่างๆ อาทิ การสอน การทำวิจัย การเมือง สื่อ และการวิเคราะห์

รายได้ของบัณฑิตที่จบจาก สาขามานุษยวิทยา ( Anthropology) ในอังกฤษ

 • Average starting professional salary: 20,000 ปอนด์
 • Average starting non-professional salary: 15,600 ปอนด์

ที่มา: The Times and Sunday Times Good University Guide 2019.

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนต่อในหลักสูตรมานุษยวิทยา

 • นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีทั่วไป: คะแนนขั้นต่ำ 34 คะแนน
 • นักเรียนแบบ A-level: ต้องได้คะแนนในระดับ ABB
 • ผลสอบ IELTS: คะแนนรวม 6.5 และไม่ต่ำกว่า 6 ในแต่ละทักษะ

คุณสมบัติรับเข้าศึกศาต่อของแต่ละมหาวิทยาลัยจะใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกันไป

จะเรียนด้านอเมริกันศึกษาในสหราชอาณาจักรที่มหาวิทยาลัยไหนดี?

10 อันดับสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร สำหรับการสอนในหลักสูตรมานุษยวิทยาที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ ซึ่งจัดอันดับโดย Guardian University Guide 2020 ได้แก่:

 1. University of Oxford
 2. University of St Andrews
 3. University of Birmingham
 4. University of Aberdeen
 5. London School of Economics
 6. University of Manchester
 7. Queen's University Belfast
 8. University of Edinburgh
 9. SOAS, University of London
 10. University of Durham

หากคุณต้องการผู้ช่วยในการสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร ในสาขามานุษยวิทยา สามารถติดต่อเราเพื่อรับปรึกษาฟรี โดย SI-UK มีบริการเพื่อช่วยสมัครเข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่าง Oxbridge Service ที่จะช่วยคุณเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อให้คุณได้เข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด

SI-UK พร้อมช่วยเหลือคุณในการสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรมานุษยวิทยา

หากท่านสนใจสมัครเรียนต่อในหลักสูตรดังกล่าว ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถ ลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรของ SI-UK ได้ฟรี นอกจากนี้ เรายังมีบริการ Premium ซึ่งการันตีการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรอย่างน้อย 1 แห่งให้กับผู้รับบริการ

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University