สถาปัตยกรรมศาสตร์

Architecture

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)

ศึกษาต่อหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสหราชอาณาจักร 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ คือกลไกการออกแบบที่อยู่เบื้องหลังการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ โดยการเป็นสถาปนิกอย่างมืออาชีพนั้น นักออกแบบจะต้องให้ความสำคัญไม่เพียงแค่เรื่องภาพลักษณ์ของโครงสร้างที่ต้องดูดีน่าประทับใจเท่านั้น แต่ยังต้องรวมไปถึงการให้ความสำคัญในเรื่องของการใช้งานได้จริง รวมถึงด้านความปลอดภัย และความยั่งยืนอีกด้วย

การศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรนั้น จะมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี การออกแบบ รวมถึงองค์ประกอบทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของแต่ละสาขา และรับฟังการบรรยายในชั้นเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และทฤษฎี ซึ่งเป็นการเรียนรู้ควบคู่ไปกับศิลปะการออกแบบ 3 มิติ โดยจะช่วยให้นักศึกษาได้เข้าถึงการเรียนรู้ในทุกองค์ประกอบของหลักสูตรเพื่อวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการก้าวเข้าสู่การประกอบอาชีพสถาปนิกนั้น นักศึกษาจะต้องจบการศึกษาในหลักสูตรระยะเวลา 5 ปี จากนั้นทำการฝึกงานเพื่อความเชี่ยวชาญในระยะเวลา 2 ปี และผ่านการสอบปลายภาค เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรเริ่มต้นระยะเวลา 3 ปี ก่อนการเข้าเรียนในหลักสูตร BArch, Diploma หรือ MArch นักศึกษาจะได้เป็นสมาชิกของ Royal Institute of British Architects หรือ RIBA และใช้ระยะอีก 2 ปีหลังจากสอบปลายภาคในการฝึกงานเพื่อความเชี่ยวชาญในด้านอาชีพ

เส้นทางอาชีพหลังจบหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลังจากจบการศึกษาระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตในการประกอบอาชีพสถาปนิก เพื่อทำงานที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบ หรือสายงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการก่อสร้าง การอนุรักษ์ และการวางผังเมือง

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • นักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีทั่วไป: 32 คะแนน
 • คุณสมบัตินักเรียนแบบ A-level: ต้องได้คะแนนในระดับ AAB และมีระดับคะแนนเท่ากันทางด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ และความสามารถในทักษะการเขียน
 • คะแนนสอบ IELTS: คะแนนรวม 6.5 และไม่ต่ำกว่า 6.0 ในแต่ละทักษะ

สำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสหราชอาณาจักร ท่านสามารถ ลงทะเบียนเพื่อขอคำแนะนำจาก เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรของเรา ได้ทุกวัน เพื่อรับคำแนะนำฟรีทุกขั้นตอน

สามารถเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสหราชอาณาจักรได้ที่ไหนบ้าง

ค้นหามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด 10 แห่ง ที่เปิดสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับการจัดอันดับโดย Guardian University Guide ประจำปี 2019 มีดังนี้

SI-UK สามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้อย่างไร

หากท่านสนใจสมัครเรียนต่อในหลักสูตรดังกล่าว ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถ ลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรของ SI-UK ได้ฟรี นอกจากนี้ เรายังมีบริการ Premium ซึ่งการันตีการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรอย่างน้อย 1 แห่งให้กับผู้รับบริการ

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University