หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

Economics

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (Economics)

ศึกษาต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

ลอนดอน ถือเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ถือเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาด้านเศรษฐกิจของโลก ซึ่งการศึกษาต่อด้านเศรษฐศาสตร์ที่นี่นั้นจะส่งผลดีแก่นักศึกษานานาชาติเป็นอย่างมาก เนื่องจากนักศึกษาจะได้รับโอกาสในการเรียนต่อในหลักสูตรนี้จากประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิดทฤษฎีทางเศรษฐาสตร์โดยตรง รวมถึงยังมีธนาคารชั้นนำ และบริษัทด้านการบัญชีระดับโลกขนาดใหญ่หลายแห่งที่ดำเนินการอยู่ในสหราชอาณาจักร จึงทำให้การศึกษาในหลักสูตรนี้จะสามารถเปิดโอกาสในเส้นทางการทำงานที่หลากหลายให้แก่ผู้จบการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพ

ระหว่างที่ศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์นักศึกษาจะได้ฝึกพัฒนาด้านการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล คอมพิวเตอร์ รวมถึงทักษะการเขียนและการพูดเพื่อนำเสนอผลงาน และพัฒนาความสามารถที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการทางด้านเศรษฐศาสตร์ในสังคมปัจจุบันที่สุด ซึ่งการศึกษาหลักสูตนี้ใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาโดยเปรียบเสมือนเป็นภาษาของโลกทางด้านการเงินและสร้างประโยชน์ให้กับคุณในการประกอบอาชีพในอนาคต

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการเรียนต่อระดับปริญญาทางด้านเศรษฐศาสตร์ ควบคู่ไปกับการเรียนในระดับปริญญาอื่นร่วมกันในสาขาต่าง ๆ เช่น ประวัติศาสตร์ กฎหมายและการเมือง ซึ่งจะช่วยให้คุณได้เรียนรู้เรื่องราวทางเศรษฐกิจในอดีตและอนาคต รวมไปถึงการเรียนวิชาสถิติ การพัฒนาอย่างยั่งยืน เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค และทฤษฏีการตัดสินใจ

รายได้เฉลี่ยของบัณฑิตที่จบจากสาขา Economics ในสหราชอาณาจักร

 • Average starting professional salary: 27,000 ปอนด์
 • Average starting non-professional salary: 18,000 ปอนด์

ที่มา: The Times and Sunday Times Good University Guide 2019.

เส้นทางอาชีพสำหรับผู้จบการศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์

มีอาชีพมากมายรองรับผู้จบการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งทุกคนสามารถสมัครเข้าทำงานในภาครัฐ และเอกชนได้ เช่น ที่ปรึกษาการธนาคารและการเงิน เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่การคลัง เจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง สำนักงานสถิติ อีกทั้งยังมีตำแหน่งงานในอุตสากหรรมการผลิต การขนส่ง การสื่อสาร ประกันภัย องค์กรเพื่อการกุศล รวมไปถึงอุตสาหกรรมการลงทุนและการค้าปลีก

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อทางด้านเศรษฐศาสตร์

 • นักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีทั่วไป: 36 คะแนน
 • คุณสมบัตินักเรียนแบบ A-level: ต้องได้คะแนนในระดับ AAA ในวิชาคณิตศาสตร์
 • คะแนนสอบ IELTS: คะแนนรวม 6.5 และไม่ต่ำกว่า 6.0 ในแต่ละทักษะ

ศึกษาต่อทางด้านเศรษฐศาตร์ในสหราชอาณาจักรที่ไหนดี

รายชื่อมหาวิทยาลัยท็อป 10 ทางด้านเศรษฐศาสตร์ในสหราชอาณาจักร ที่ได้รับการจัดอันดับจาก Guardian University Guide 2020 มีดังนี้

 1. University of St Andrews
 2. University of Cambridge
 3. University of Oxford
 4. University of Hertfordshire
 5. University of Leeds
 6. University of Buckingham
 7. Nottingham Trent University
 8. University of Stirling
 9. University of East Anglia
 10. King's College London

หากสนใจสมัครศึกษาต่อที่ Cambridge หรือ Oxford สามารถสมัครใช้บริการ Oxbridge Service ได้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของเราจะช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่คุณในการสมัครเรียน การเตรียมตัวสัมภาษณ์ และให้คำแนะนำเรื่องจดหมายแนะนำตัว 

SI-UK สามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครได้อย่างไร

หากคุณสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถลงทะเบียนกับ S-UK เพื่อรับคำแนะนำฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงบริการของเรา พร้อมช่วยเหลือนักเรียนไทยในการสมัครเรียนต่อ นอกจากนั้นยังมี บริการพิเศษ ซึ่งเป็นเครื่องการันตีว่าคุณจะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University