เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 สำนักงานกรุงเทพฯ ปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 21 - 31 มีนาคม โดยทีมงานของเรายังให้บริการตามปกติ สามารถติดต่อพวกเราได้ที่ 080-234-9609

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 สำนักงานกรุงเทพฯ ปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 21 - 31 มีนาคม โดยทีมงานของเรายังให้บริการตามปกติ สามารถติดต่อพวกเราได้ที่ 080-234-9609

Life Sciences study in the UK

Life Sciences in the UK

Life Sciences courses in the UK

Introduction to Life Sciences

Life sciences covers a very wide range of subjects, with biology chief among them. This category also includes zoology, botany, bio-engineering and neuroscience. Many universities offer a more general life sciences degree which allows for specialisation later in the course rather than separate degrees for each topic, as they often have considerable overlap.

The breadth of the subject also means that it is applicable to many different fields. Life science graduates and research can be found in medicine, agriculture, food, law and psychology. Life science graduates have the ability to work in many different environments, in a team or alone, and are skilled in problem solving and analytical thinking.

Careers in Life Sciences

 • Research scientist
 • Pharmacologist
 • Teacher/Lecturer
 • Laboratory technician
 • Clinical scientist

What are the entry requirements for Life Sciences?

As with many science degrees, entry can be very competitive, with some offers reaching A*A*A equivalent, and averaging AAB overall. Science subjects, such as chemistry, biology and physics, are essential, and maths is often strongly recommended. For international students wishing to study Fashion at undergraduate level, an IELTS score of no less than 5.5 across all four categories - reading, writing, speaking and listening – with an overall 6.0 score generally required at most universities.

If you need to improve your IELTS score, why not join us in London and sign up to one of our courses? A range of IELTS study options are available to suit your needs.

Where can I study Life Sciences in the UK?

The following are among the best ranked for Life Sciences in the UK:

Do you need assistance in applying to Oxford, Cambridge or Imperial? Check out our Oxbridge Service, which can fully prepare you in your application to some of the best universities in the world.

How SI-UK can help with your application

If you are interested in learning more, arrange your free consultation today. Our full range of services offers something for everybody, while Premium will guarantee you an offer from a UK university.

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University