SOAS University of London LLM

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่ SOAS University of London

นิติศาสตรมหาบัณฑิต, School of Oriental and African Studies (SOAS) 

ภาพรวม

โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิตนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับนักศึกษาที่มีปริญญาตรีทางด้านกฎหมาย ผู้ซึ่งต้องการที่จะศึกษาต่อทางด้านกฎหมายในระดับปริญญาโทในโครงการนี้ คุณอาจใช้ระยะเวลาในการศึกษาได้ทั้งแบบการศึกษาเต็มเวลาระยะเวลาหนึ่งปี หรือแบบการศึกษานอกเวลาโดยใช้เวลาสองปี สามปี หรือสี่ปี นักศึกษาทั้งหมดที่สมัครเข้าเรียนโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคทั่วไปนี้จะมีตัวเลือกในการศึกษาต่อ 1 ใน 14 สาขาวิชา เฉพาะของนิติศาสตรมหาบัณฑิต สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

นักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิตจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาทั้งสี่ (4.0) หน่วย หลักสูตรระยะเวลาหนึ่งปีจะเท่ากับ 1.0 หน่วย ในขณะที่หลักสูตรระยะเวลาหนึ่งเทอมจะเท่ากับ 0.5 หน่วย หากได้รับอนุญาตจากผู้สอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตนักศึกษาสามารถนับรวมหลักสูตรที่ไม่ใช่สาขาวิชาจากหลักสูตรปริญญาโทของ SOAS ที่ไม่ใช่สาขากฎหมายได้สูงสุด 1.0 หน่วย ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เช่น หลักสูตรภาษาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาอังกฤษ

- IELTS (Academic) คะแนนรวม 6.5 โดยคะแนนการเขียนและการพูด 6.5 การอ่านและการฟัง 6.0
- TOEFL IBT คะแนนรวม 100 โดยคะแนนการเขียนและการพูด 23 การอ่านและการฟัง 21

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการธนาคาร, School of Oriental and African Studies (SOAS)

ภาพรวม

กฎหมายการธนาคารเป็นเหมือนข่าวหน้าหนึ่ง หลักสูตรนี้ศึกษาว่ากฎหมายอังกฤษมีการอนุญาตให้ธนาคารปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างไร และตรวจสอบว่ากฎหมายอังกฤษได้มีส่วนช่วยทำให้มั่นใจว่าธนาคารได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ดีหรือไม่ หลักสูตรนี้จะไม่ได้สอนคุณเพียงแค่ว่ากฎคืออะไร แต่รวมไปถึงหลักการและเหตุผล สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม และวิธีที่สิ่งเหล่านี้ได้ถูกนำมาใช้ในการปฏิบัติจริง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

นักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิตจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาทั้งสี่ (4.0) หน่วย หลักสูตรระยะเวลาหนึ่งปีจะเท่ากับ 1.0 หน่วย ในขณะที่หลักสูตรระยะเวลาหนึ่งเทอมจะเท่ากับ 0.5 หน่วย หากได้รับอนุญาตจากผู้สอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตนักศึกษาสามารถนับรวมหลักสูตรที่ไม่ใช่สาขาวิชาจากหลักสูตรปริญญาโทของ SOAS ที่ไม่ใช่สาขากฎหมายได้สูงสุด 1.0 หน่วย ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เช่น หลักสูตรภาษาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาอังกฤษ

- IELTS (Academic) คะแนนรวม 6.5 โดยคะแนนการเขียนและการพูด 6.5 การอ่านและการฟัง 6.0
- TOEFL IBT คะแนนรวม 100 โดยคะแนนการเขียนและการพูด 23 การอ่านและการฟัง 21

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเงินและกฎหมายการเงิน (กฎหมายการธนาคารและการเงิน), School of Oriental and African Studies(SOAS)

ภาพรวม

โครงการนี้รวมสาขาวิชาการเงินและกฎหมายการเงินเข้าด้วยกัน อันรวมไปถึงการจัดการความเสี่ยง กฎข้อบังคับ การควบรวมกิจการ การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนครั้งแรก การออกพันธบัตรและการกู้ยืม หลักสูตรปริญญาโทด้านการเงินและกฎหมายการเงินจะให้ความรู้เฉพาะทางที่จำเป็นต่อธนาคารและบริษัทด้านการลงทุนข้ามชาติ ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย สถาบันกำกับดูแล และโลกการศึกษา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

ขั้นต่ำปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้ โดยมีผลการเรียนดีเทียบเท่ากับเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูงของสหราชอาณาจักร คุณวุฒิหรือประสบการณ์ทางวิชาชีพจะได้รับการพิจารณาเช่นกัน

ภาษาอังกฤษ

- IELTS (Academic) คะแนนรวม 6.5 โดยคะแนนการเขียนและการพูด 6.5 การอ่านและการฟัง 6.0
- TOEFL IBT คะแนนรวม 100 โดยคะแนนการเขียนและการพูด 23 การอ่านและการฟัง 21

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, School of Oriental and African Studies (SOAS)

ภาพรวม

หลักสูตรเฉพาะนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศนี้ เป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการมุ่งเน้นมุมมองทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ SOAS จะได้ศึกษาหนึ่งในสาขาวิชาที่มีทฤษฎีและแนวปฏิบัติทางด้านกฎหมายที่ใหม่และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูง (หรือเทียบเท่า) ในสาขากฎหมาย

ภาษาอังกฤษ

- IELTS (Academic) คะแนนรวม 6.5 โดยคะแนนการเขียนและการพูด 6.5 การอ่านและการฟัง 6.0
- TOEFL IBTคะแนนรวม 100 โดยคะแนนการเขียนและการพูด 23 การอ่านและการฟัง 21

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University