University of London LLM

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่ University of London

นิติศาสตรมหาบัณฑิต, University of London

ภาพรวม

สำหรับโครงการในหลักสูตรนานาชาติของ University of London คุณจะสามารถศึกษาเพื่อให้ได้วุฒิปริญญาโท สาขากฎหมายที่มีชื่อเสียงนี้จากที่ใดก็ได้ในโลก ปริญญาของเราเป็นตัวแทนของมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูงและทักษะที่สามารถถ่ายทอดได้ โดยปกตินักศึกษาที่จบหลักสูตรของเราจะก้าวไปยังตำแหน่งระดับสูง เรามุ่งมั่นที่จะมอบทุกตัวเลือกที่เป็นไปได้ให้กับคุณ ยกเว้นความล้มเหลว เราอยู่ที่นี่เพื่อให้คำแนะนำคุณเพื่อก้าวไปสู่การสำเร็จการศึกษาและความสำเร็จในอนาคต สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

ผู้สมัครจะต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อยหนึ่งข้อของมหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษ

- IELTS คะแนนรวมขั้นต่ำ 6.5 โดยที่คะแนนขั้นต่ำสำหรับการเขียน 6.0 

- TOEFL iBT คะแนนรวม 92 หรือมากกว่า โดยที่ได้คะแนนขั้นต่ำ 22 คะแนน ในส่วนของการอ่านและการเขียน และอย่างน้อย20 คะแนน ในส่วนของการพูดและการฟัง

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, University of London, Queen Mary

ภาพรวม

โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา จะเปิดโอกาสให้คุณได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property: IP) และกฎหมายเทคโนโลยี ทั้งในระดับเบื้องต้นและระดับสูง รวมถึงการวิเคราะห์นโยบายต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยี ภายใต้การแนะนำของผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในสาขา โรงเรียนกฎหมายนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสิบโรงเรียนกฎหมายที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาของเราก็มีอัตราที่ได้รับการจ้างงานสูงภายในระยะเวลาหกเดือนภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

นักศึกษาสาขากฎหมาย

เกณฑ์ในการรับเข้าโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิตโดยปกติ คือปริญญาสาขากฎหมาย หรือปริญญาที่เน้นการเรียนการสอนวิชากฎหมาย โดยที่มีผลการเรียนขั้นต่ำระดับเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสอง (หรือเทียบเท่า)

นักศึกษาจากสาขาที่ไม่ใช่สาขากฎหมาย

นักศึกษาจากสาขาที่ไม่ใช่สาขากฎหมายอาจได้รับการพิจารณาโดยดูจากประสบการณ์การทำงานที่โดดเด่น (เป็นระยะเวลาขั้นต่ำ 5 ปี) ในด้านกฎหมายหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหลักสูตรโครงการ

ภาษาอังกฤษ

- IELTS 7.0 (คะแนนขั้นต่ำการเขียน: 7.0 และการอ่าน การฟัง การพูด: 5.5)

- TOEFL (แบบอินเทอร์เน็ตหรือ iBT) 100 (IELTS 7.0); การเขียน 27 (IELTS 7.0) 92 (IELTS 6.5); การเขียน (IELTS 6.5)

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University