หลักสูตรสื่อและการสื่อสารในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรสื่อและการสื่อสารในสหราชอาณาจักร

คุณสมบัติและการศึกษาหลักสูตรสื่อและการสื่อสารในสหราชอาณจักร

หลักสูตรสื่อและการสื่อสาร (Media and Communications)

ศึกษาต่อหลักสูตรสื่อและการสื่อสารในสหราชอาณาจักร 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านสื่อและการสื่อสาร เป็นการเรียนรู้ที่ประกอบไปด้วยการเรียนในหลายวิชาและหลายหัวข้อ รวมไปถึงทฤษฎี โดยหลักสูตรทางด้านการศึกษาทางด้านสื่อและการสื่อสารจะแบ่งการเรียนออกเป็นภาคปฏิบัติและทฤษฎีอย่างละ 50/50 โดยแผนการศึกษาประกอบไปด้วย linguistics, photo editing, TV and radio production, audio manipulation และ cultural studies

การศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางด้านสื่อและการสื่อสารในสหราชอาณาจักรนั้นจะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในเชิงลึกทางด้านสื่อในศตวรรษที่ 21 ฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ key critical, analytical, IT, communication และ creative

เส้นทางอาชีพทางด้านสื่อและการสื่อสาร

ผู้จบการศึกษาทางด้านสื่อและการสื่อสารสามารถทำงานได้ในหลายสาขาอาชีพ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสื่อโทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนตร์ การเขียนบท การตลาด นักข่าว การทำวิจัยและงานที่เกี่ยวข้องกับ SEO โดยวุฒิการศึกษาปริญญาทางด้านนี้เปิดโอกาสให้คุณได้ทำงานสื่อในหลายภาคส่วน รวมไปถึงอาชีพในอุตสหกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์หลาย ๆ แขนง

รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นของบัณฑิตที่จบจากสาขา Media and Communications ในสหราชอาณาจักร

 • Average starting professional salary: 18,000 ปอนด์
 • Average starting non-professional salary: 15,717 ปอนด์

ที่มา: The Times and Sunday Times Good University Guide 2019

คุณสมบัติในการศึกษาต่อทางด้านสื่อและการสื่อสาร

 • นักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีทั่วไป: 32 คะแนน
 • คุณสมบัตินักเรียนแบบ A-level: ต้องได้คะแนนในระดับ ABB
 • คะแนนสอบ IELTS: คะแนนรวม 6.5 และไม่ต่ำกว่า 5.5 ในแต่ละทักษะ

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยทางด้านสื่อและการสื่อสาร

ค้นหามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดที่เปิดสอนหลักสูตร Media and Communications 10 อันดับที่ดีที่สุดด้านสื่อและการสื่อสาร จากการจัดอันดับโดย QS World University Rankings ประจำปี 201ต มีดังนี้

 1. London School of Economics
 2. Goldsmiths, University of London
 3. University of Leeds
 4. Cardiff University
 5. King's College London
 6. University of Westminster
 7. University of Leicester
 8. Loughborough University
 9. City, University of London
 10. Royal Holloway University of London

SI-UK สามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสื่อและการสื่อสารได้อย่างไร

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ลงทะเบียนเพื่อรับคำแนะนำฟรี จากผู้เชี่ยวชาญของเรา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากนั้น ยังมีบริการพิเศษ Premium Service ของ SI-UK ซึ่งสามารถการันตีการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร อย่างน้อย 1 แห่ง ได้ตั้งแต่วันนี้

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University