Oil, Gas and Petroleum Engineering in the UK

หลักสูตรวิศวกรรมน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียม ในสหราชอาณาจักร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมน้ำมัน เชื้อเพลิงและปิโตรเลียม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ด้านน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียม สามารถนำไปสู่โอกาสมากมายทั่วโลก ในทุกระดับของอุตสาหกรรมการพัฒนาและผลิตน้ำมัน / ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ด้วยความต้องการพลังงานโลกที่เพิ่มสูงขึ้น จำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดสมดุลของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้พลังงานต้นทุนต่ำอย่างต่อเนื่อง ในฐานะวิศวกรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ นี่คือภารกิจหลัก

รายได้เริ่มต้นในอุตสาหกรรมนี้มีแนวโน้มที่จะสูงมากขึ้น และมากขึ้นไปอีกหากศึกษาไปจนถึงระดับปริญญาเอก ตัวเลขรายได้ขึ้นอยู่กับว่า บริษัทนั้น ๆ มีสถานะเป็นบริษัทในระดับสากลหรือเป็นอุตสาหกรรมในประเทศ แต่ด้วยประสบการณ์และการจบการศึกษาโดยตรงสามารถคาดหวังว่าจะได้รับค่าจ้างเริ่มต้นที่น่าพอใจโดยเฉลี่ย

เส้นทางอาชีพในหลักสูตร Oil, Gas and Petroleum Engineering

ปริญญาด้านวิศวกรรมน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียมจะเปิดเส้นทางอาชีพที่แตกต่างกันจำนวนมากในอุตสาหกรรมพลังงาน อันเกี่ยวข้องกับการค้นพบและการบำรุงรักษาแหล่งน้ำมันและก๊าซของโลก ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ หรือในสาขาที่มีบทบาทสำคัญ อาทิ Oil geology, reservoir engineer, production engineer or drilling engineer และโอกาสด้านอาชีพอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนหลักสูตรด้าน Oil, Gas and Petroleum Engineering

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ควบคู่ไปกับวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ ต้องมีผลการเรียนขั้นต่ำ 2: 2 เป็นต้นไปในสาขาเคมี วิศวกรรมโยธา เครื่องกล วิศวกรรมปิโตรเลียมหรือธรณีวิทยา

  • ผลคะแนน IELTS : รวม 6.5 ขึ้นไป โดยไม่มีพาร์ทใดต่ำกว่า 6.0

ทั้งนี้ ข้อกำหนดการรับสมัครแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละมหาวิทยาลัย

มีมหาวิทยาลัยใดบ้างที่เปิดสอนสาขา Oil, Gas and Petroleum Engineering ในสหราชอาณาจักร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตร Oil, Gas and Petroleum Engineering ที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร ดังต่อไปนี้

Study in the UK

สนใจศึกษาต่อด้สาน Oil, Gas and Petroleum Engineering ในสหราชอาณาจักร ทงทะเบียน เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเรียนกับ SI-UK ฟรี ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University