เรียนต่อหลักสูตรเภสัชศาสตร์ (Pharmacy) ในสหราชอาณาจักร

Pharmacy

หลักสูตรเภสัชศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรเภสัชศาสตร์ (Pharmacy)

ศึกษาต่อหลักสูตรเภสัชศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

การเรียนต่อในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ หรือ Pharmacy ในระดับปริญญาตรี เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับนักศึกษาที่มีความสนใจในวิชาเคมี รวมถึงความสนใจทางด้านยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยตามอาการและตามสภาวะการเจ็บป่วย โดยมีเส้นทางอาชีพที่หลากหลาย ได้แก่ การเป็นเภสัชยากรประจำร้านขายยา ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทยาต่าง ๆ หรือการทำงานในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ รวมทั้งคอยให้ความช่วยเหลือและทำงานร่วมกับแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจด้านสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ และวิทยาศาสตร์

หลักสูตรเภสัชศาสตร์

หากสนใจสมัครศึกษาต่อหลักสูตรเภสัชศาสตร์

คุณสามารถ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เรายังสามารถช่วยดำเนินการสมัครเข้าเรียนต่อในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ได้อีกด้วย

โดยทั่วไปการศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตร์มีระยะเวลา 4 ปี ส่วนแผนการศึกษาจะมุ่งเน้นศึกษาด้านเภสัชวิทยา ชีววิทยา สรีรวิทยาเภสัชศาสตร์ เคมี จริยธรรม และเศรษฐศาสตร์ โดยนักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการฝึกงานอย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญ และเรียนรู้เชิงลึกในอุตสาหกรรมทางเภสัชกรรม อีกทั้งยังมีห้องทดลองที่ทันสมัยที่ช่วยให้คุณฝึกฝนทักษะในห้องจ่ายยาแบบจำลอง ห้องให้คำปรึกษาด้านยา และระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมด้านเภสัชกรรม

เส้นทางอาชีพทางเภสัชศาสตร์

มีอาชีพที่หลากหลายรองรับผู้จบการศึกษาทางด้านเภสัชศาสตร์ เช่น

เภสัชกร
เภสัชกรส่วนใหญ่จะทำงานด้านเภสัชกรรมในโรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเภสัชกรรม ดูแลการจ่ายยาให้มีความถูกต้องเช่นเดียวกันกับการให้คำแนะนำในการใช้ยารักษาอย่างถูกวิธี รวมถึงการใช้ยาในขนาดที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่ใกล้ชิดกับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข

ผู้ช่วยเภสัชกร
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเภสัชกรหรือทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญโดยรับผิดชอบงานหลาย ๆ อย่าง หรืองานเฉพาะที่ได้รับมอบหมาย โดยอาจเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งยา หรือให้ความช่วยเหลือในการจัดซื้อยา หรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับแผนกต่าง ๆ รวมถึงช่วยตอบคำถามต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าใช้บริการด้านเภสัชกรรม โดยส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้จะทำงานในโรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่เทคนิคเภสัชกรรม
เป็นผู้ปฏิบัติงานทั้งในโรงพยาบาลและร้านขายยาในชุมชน เพื่อให้บริการด้านการจัดส่งยาในปริมาณที่พอเพียงต่อจำนวนผู้ป่วย เจ้าหน้าที่เทคนิคเภสัชกรรมยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในหลายบทบาทในด้านอุตสาหกรรมการผลิต การควบคุมคุณภาพและการทดลองทางคลินิก

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อทางด้านเภสัชศาสตร์

 • มีคะแนน International Baccalaureate: 34 คะแนน
 • มีผลการเรียนในระดับ A-levels: AAB ซึ่งมีทั้งวิชาชีววิทยาและวิชาฟิสิกส์
 • คะแนน IELTS: รวม 6.5 โดยในแต่ละพาร์ทต้องไม่ต่ำกว่า 6.0

ศึกษาต่อด้านเภสัชศาสตร์ในสหราชอาณาจักรกับมหาวิทยาลัยไหนดี

รายชื่อมหาวิทยาลัย Top 10 ทางด้านเภสัชศาสตร์ที่เปิดสอน Pharmacy และ Pharmacology ในสหราชอาณาจักร ที่ได้รับการจัดอันดับจาก Guardian University Guide ประจำปี 2019 มีดังต่อไปนี้ 

 1. University of Bristol
 2. Ulster University
 3. University of Nottingham
 4. Queen's University, Belfast
 5. University of Liverpool
 6. Cardiff University
 7. University of Birmingham
 8. Robert Gordon University
 9. University of Leeds
 10. Kingston University

หรือ TOP 5 มหาวิทยาลัยทางการแพทย์ในสหราชอาณาจักรจาก SI-UK

SI-UK ยังสามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครได้อย่างไร

หากคุณสนใจข้อมูลเพิ่มเติม ลงทะเบียนเพื่อรับคำแนะนำฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงบริการของเรา พร้อมช่วยเหลือนักเรียนไทยในการสมัครเรียนต่อ นอกจากนั้นยังมี บริการพิเศษ ซึ่งเป็นเครื่องการันตีว่าคุณจะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University