SI-UK-Image SI-UK-Image

การสอบ IELTS

ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบวัดระดับ IELTS

ระบบการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์ (IELTS) เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมสูงสุดอย่างหนึ่งในระดับโลก และเป็นที่ยอมรับให้ใช้เป็นหลักฐานรับรองทั้งในการเข้าศึกษาต่อ และการเข้าพำนักอาศัย

การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษนี้ใช้สำหรับบุคคลต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ และมีความประสงค์จะศึกษาต่อหรือทำงานในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เป็นที่ทราบกันดีในระดับนานาชาติว่าการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์ (IELTS) นั้น เป็นการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษทั้งหมด 4 ทักษะ ได้แก่

 • การฟัง
 • การอ่าน
 • การเขียน
 • การพูด

เมื่อปี 2532 การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์ (IELTS) ได้กลายเป็นหนึ่งในแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับความไว้วางใจอย่างกว้างขวางจากมหาวิทยาลัย ผู้จ้างงานและหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองกว่า 8,000 แห่งทั่วโลกให้เป็นแบบรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษ การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์ (IELTS) มุ่งเน้นให้ผู้เข้าสอบได้ฝึกทักษะ และแสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์จริง โดยการสอบวัดระดับนี้แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

 • การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์ แบบวิชาการ (Academic IELTS) สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป
 • การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์ แบบทั่วไป (General IELTS) สำหรับประเภทนี้จะเน้นที่ “การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเอาตัวรอด” และใช้สำหรับบุคคลที่ย้ายถิ่นฐานมาทำงาน ฝึกอบรม หรือเรียนหลักสูตรวิชาชีพในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์แบบทั่วไปนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการศึกษาต่อระดับปริญญา

เมื่อผลสอบวัดระดับภาษาไอเอลท์ (IELTS) ประกาศออกมาแล้ว จะมีอายุการใช้งาน 2 ปี

ระดับคะแนนในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์ (IELTS)

นักเรียน นักศึกษาจะได้รับคะแนนตั้งแต่ระดับ 1-9 จากแต่ละส่วนของการทดสอบ คะแนนเฉลี่ยของคุณจะถูกคิดเพื่อนำมาเป็นคะแนนรวมทั้งหมด และคุณอาจได้เป็นตัวเลขเต็มๆ หรือได้ครึ่งคะแนน (0.5)

 

คะแนน ทักษะ ทักษะโดยรวม
Band 9 ผู้ชำนาญการ มีความรู้แตกฉานในภาษายอดเยี่ยม: การเลือกใช้คำเหมาะสม มีความถูกต้อง ใช้ภาษาได้อย่างฉะฉาน คล่องแคล่วด้วยความเข้าใจในระดับดีเยี่ยม
Band 8 ดีมาก มีความรู้ทางภาษาดีมาก แต่ใช้คำไม่เหมาะสม และไม่ถูกต้องในบางจุด และเกิดความเข้าใจผิดในบางสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย แสดงทักษะการอภิปรายให้เหตุผลที่ซับซ้อนได้ดี
Band 7 ดี มีทักษะความรู้ทางภาษาดี มีการใช้คำไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และเกิดความเข้าใจผิดในบางจุด โดยทั่วไปแล้วถือว่าใช้ภาษาซับซ้อนได้ดี และเข้าใจถึงรายละเอียดที่ต้องใช้ภาษาแสดงแหตุผล
Band 6 ดีพอใช้ ในภาพรวมยังถือว่าใช้ภาษาในระดับพอใช้อยู่ แม้จะมีการเลือกใช้คำไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง และไม่เข้าใจเนื้อหาในบางบริบท สามารถใช้ และเข้าใจภาษาที่ค่อนข้างซับซ้อนได้ดี ในสถานการณ์ที่คุ้นเคย
Band 5 พอใช้ มีทักษะทางภาษาเพียงบางส่วน เข้าใจความหมายทั้งหมดในสถานการณ์ส่วนใหญ่ แม้จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในหลายจุด สื่อสารขั้นพื้นฐานได้ ในสถานการณ์ที่คุ้นเคย
Band 4 ความรู้ทักษะจำกัด มีทักษะความรู้ทางภาษาในระดับพื้นฐาน เฉพาะในสถานการณ์ที่คุ้นเคย มีปัญหาในด้านความเข้าใจและการสื่อสารบ่อยมาก ไม่สามารถใช้ภาษาสื่อสารในระดับซับซ้อนได้
Band 3 ความรู้ทักษะจำกัดมาก สามารถใช้ และเข้าใจแต่เฉพาะคำที่ใช้กันโดยทั่วไป ซึ่งต้องมีความคุ้นเคยกับสถานการณ์นั้นมากจริง ๆ สื่อสารติดขัดบ่อยมาก
Band 2 ใช้ได้อย่างไม่ต่อเนื่อง ไม่สามารถสื่อสารออกมาตามที่ใช้จริงได้ ยกเว้นการใช้คำสั้น ๆ หรือวลีบางวลีที่มีความคุ้นเคย และเลือกมาใช้กระทันหันตอนสถานการณ์จำเป็น เข้าใจในส่วนของการพูดและการเขียนยาก
Band 1 ใช้การไม่ได้ ไม่มีทักษะความสามารถในการใช้ภาษา แม้เพียงคำสั้น ๆ ที่วางแยกกัน ก็ไม่สามารถเข้าใจความหมายได้
Band 0 ไม่ได้เข้าร่วมการทดสอบ ไม่มีข้อมูลผลคะแนนแสดง หรือไม่ได้เข้าร่วมการทดสอบ

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบ IELTS ก็สามารถสำรองที่นั่งสอบกับเจ้าหน้าที่ของ SI-UK ได้เช่นเดียวกัน โดยทาง SI-UK ได้ร่วมมือกับพันธมิตรคือ British Council IELTS ให้บริการช่วยสมัครสอบ IELTS เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าของ SI-UK โดยเฉพาะ

ต้องการสำรองที่นั่งสอบหรือตรวจสอบวันและเวลาสอบของ British Council IELTS ได้ที่นี่

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute