SI-UK-Image SI-UK-Image

เรียนต่อหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ ในสหราชอาณาจักร (Forensic Science)

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสาขานิติวิทยาศาสตร์

การเรียนต่อสาขาขานิติวิทยาศาสตร์ คือการศึกษารวบรวมพยานหลักฐานจากเหตุการณ์ในอดีต โดยปกติจะเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนทางอาญา หรือกระบวนการยุติธรรมของศาล ซึ่งส่วนที่ได้รับการเผยแพร่มากที่สุดคือการสืบสวนอาชญากรรม แต่การเรียนด้านนิติวิทยาศาสตร์จะสามารถครอบคลุมเนื้อหาได้หลากหลายรวมถึงมานุษยวิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ และกายวิภาคศาสตร์ โดยความนิยมด้านการศึกษาในสาขานี้มีมาตั้งแต่ ค.ศ. 1970 และปัจจุบันก็ยังคงเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการยุติธรรมนั่นเอง

โดยนิติวิทยาศาสตร์มักจะมีหลายอย่างที่ควรศึกษาเพื่อสะท้อนถึงความหลากหลายของระเบียบวินัยในสังคม ถึงแม้ว่าจะมีการศึกษาสาขานี้ในระดับปริญญาตรีประจำมหาวิทยาลัยของอังกฤษหลายแห่ง แต่ก็เป็นเรื่องปกติที่หลักสูตรนี้จะมีการศึกษาในระดับปริญญาโทอีกด้วย โดยทั่วไปแล้วจะสามารถแตกแขนงไปในด้านเคมี หรือชีววิทยา โดยนักนิติวิทยาศาสตร์จะสามารถพัฒนาทักษะในการสังเกตการณ์ และการคิดวิเคราะห์ ตลอดจนความอดทน และความสามารถในการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ต้องการศึกษาต่อหลักสูตร Forensic Science ใน UK

เส้นทางสายอาชีพในสาขานิติวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติการสมัครเข้าเรียนต่อในสาขานิติวิทยาศาสตร์

การศึกษาต่อสาขานิติวิทยาศาสตร์ จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับทางคณิตศาสตร์ เคมี และชีววิทยา เนื่องจากต้องใช้ความรู้เชิงวิเคราะห์ค่อนข้างมาก ซึ่งสาขานี้ส่วนมากจะเป็นการเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาโท ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และชีววิทยาของมนุษย์

สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อด้านนิติวิทยาศาสตร์ในระดับปริญญาตรี จะต้องมีคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 ในทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง และมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนนขึ้นไป

และสำหรับใครที่ต้องการพัฒนา และปรับปรุงคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์ (IELTS) คุณสามารถเข้าร่วมหลักสูตรการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์ IELTS study options ได้กับเราเพื่อพัฒนาทักษะของคุณได้แล้วตั้งแต่วันนี้

เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยระดับท็อป สาขานิติวิทยาศาสตร์ใน UK

สำหรับ Top รายชื่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่มีชื่อเสียงในสาขานิติวิทยาศาสตร์ จากการจัดอันดับโดย Guardian University Guide 2021 มีดังนี้

 1. University of Cambridge
 2. University College London
 3. Durham University
 4. University of Glasgow
 5. University of Manchester
 6. University of Dundee
 7. University of Edinburgh
 8. University of Liverpool
 9. University of York
 10. University of Leicester

หากคุณมีความต้องการจะสมัครเข้าเรียนต่อที่ University College London คุณสามารถใช้บริการ Oxbridge Service ได้กับทาง SI-UK เพื่อที่เราจะช่วยคุณเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกในเครือ Oxbridge

SI-UK สามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครได้อย่างไร

หากคุณสนใจทราบข้อมูลเพิ่มเติม ลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงบริการของเราพร้อมช่วยเหลือนักเรียนไทยในการสมัครเรียนต่อ และบริการในแบบ Premium ที่จะเป็นเครื่องการันตีว่าคุณจะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

รายวิชา

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute