SI-UK-Image SI-UK-Image

หลักสูตรสังคมวิทยา (Sociology)

ศึกษาต่อหลักสูตรสังคมวิทยาในสหราชอาณาจักร

สังคมวิทยาเป็นส่วนหนึ่งของสังศมศาสตร์ ทั้งยังเป็นการศึกษาถึงต้นกำเนิดของสังคม การพัฒนาองค์กรและสถาบัน โดยสังคมวิทยานั้นใช้วิธีการตรวจสอบเชิงวิเคราะห์และการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเข้าสังคมของมนุษย์ รวมไปถึงโครงสร้าง ชนชั้นทางสังคม วัฒนธรรม ชาติพันธุ์และเชื้อชาติ เพศ ความคล่องตัวทางสังคม ศาสนาและกฎหมาย อีกทั้งหลักสูตรปริญญาตรีทางด้านสังคมวิทยาในสหรชอาณาจักรนั้นยังครอบคลุมไปถึงการศึกษาทางด้านการบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงินและการตลาด

ในสหราชอาณาจักร มีการเปิดสอนหลักสูตรสังคมวิทยาในสหราชอาณาจักรตั้งแต่ปี 1904 โดยหลักสูตรนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้การพัฒนาความคิดเชิงตรรกะ การวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล การประเมินผลเชิงวิจารณ์ ความสามารถทางการอ่านออกเขียนได้และการแสดงออก การเจรจาต่อรองและทักษะการแก้ปัญหา แผนการเรียนรู้ทางด้านสังคมวิทยาครอบคุลมไปถึงการเรียนรู้ผลงานของ Karl Marx, Max Weber และ Emile Durkheim ตลอดจนเรื่องสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม นโยบายทางสังคมและอาชญากรรม

ต้องการศึกษาต่อหลักสูตร สังคมวิทยา (Sociology) ใน UK

รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นของบัณฑิตที่จบจากสาขา สังคมวิทยา (Sociology) ในสหราชอาณาจักร

ที่มา: The Times and Sunday Times Good University Guide 2019

เส้นทางอาชีพทางด้านสังคมวิทยา

ผู้จบการศึกษาทางด้านสังคมวิทยาสามารถประกอบอาชีพทางด้านสื่อ ทำงานในหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น ทำงานวิจัย การจัดการ หรือด้านครัวเรือนและการศึกษา

คุณสมบัติสำหรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสังคมวิทยา

โปรดทราบว่าข้อกำหนดในการเข้าศึกษาแตกต่างกันไปสำหรับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในสหราชอาณาจักร

ศึกษาต่อหลักสูตรสังคมวิทยาในสหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรสังคมวิทยาที่ได้รับการจัดอันดับจาก Guardian University Guide 2023 มีดังนี้

 1. University of Cambridge
 2. University College London
 3. London School of Economics and Political Science
 4. University of Staffordshire
 5. University of Bath
 6. Durham University
 7. University of Suffolk
 8. University of Strathclyde
 9. Loughborough University
 10. Lancaster University

SI-UK สามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสังคมวิทยาได้อย่างไร

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรสังคมวิทยา ลงทะเบียนเพื่อรับคำแนะนำฟรี จากผู้เชี่ยวชาญของเรา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากนั้น ยังมีบริการพิเศษ Premium Service ของ SI-UK ซึ่งสามารถการันตีการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร อย่างน้อย 1 แห่ง ได้ตั้งแต่วันนี้

รายวิชา

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute