ค้นหาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

ค้นหาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรใด ในสหราชอาณาจักรที่ตรงใจคุณ?

ค้นหาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

พบหลักสูตร กว่า 65,000 สาขาของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ด้วยระบบการค้นหาหลักสูตรของ SI-UK เพียงพิมพ์ชื่อสถานศึกษา ประเภท สถานที่ และระดับการศึกษา หรือเลือกค้นหาจากหลักสูตรจาก 
UK Subject Ranking (การจัดอันดับใน UK แยกตามสาขาวิชา) 

หากคุณยังไม่แน่ใจในการเลือกหลักสูตรและสถานที่เรียนที่เหมาะสม สามารถ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของเรา เพื่อรับคำแนะนำฟรี 

ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้วิธีการค้นหาหลักสูตรมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร คลิกอ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่

กรุณาพิมพ์ชื่อหลักสูตรในภาษาอังกฤษ

หรือ

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at Kings College London
  • Study at University of Liverpool