หลักสูตร Pre-Masters ในสหราชอาณาจักร

Pre-Masters

หลักสูตรสำหรับปรับพื้นฐานก่อนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท

หลักสูตร Pre-Masters ในสหราชอาณาจักร

หลักสูตร Pre-Masters คืออะไร?

หลักสูตร Pre-Masters เหมาะสำหรับสำหรับนักศึกษานานาชาติที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทักษะเชิงวิชาการก่อนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยหลักสูตร Pre-Masters ในสหราชอาณาจักรนั้นเป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนการก้าวเข้าสู่การศึกษาในระดับปริญญาโทและระดับสูงกว่าปริญญาตรีซึ่งต้องการผู้เรียนที่มีคุณสมบัติที่ดีและเหมาะสม

หลักสูตรนี้มีระยะเวลาตั้งแต่ 10 สัปดาห์ ไปจนถึง 12 เดือน ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่ความสำเร็จในการเรียนระดับ ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษรวมถึงทักษะที่จำเป็นในการเรียนเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร พร้อมทั้งฝึกให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับทฤษฎีการสอนของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

หลักสูตร Pre-Masters เหมาะสำหรับใคร

  • ผู้ที่มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีไม่ถึงเกณฑ์ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
  • ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและภาษาอังกฤษทั่วไป
  • ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านการเรียน การวิจัยและการนำเสนอผลงาน

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตร Pre-Masters

คุณจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันที่มีชื่อเสียงด้วยผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์ปกติ โดยทั่วไปแล้ว ผลคะแนนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์ (IELTS) ของคุณจะต้องได้อย่างน้อย 5.5

หลักสูตร Pre-Masters ชั้นนำในสหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรต้อนรับนักศึกษานานาชาติจากทุกแห่งทั่วโลก หากคุณต้องการศึกษาหลักสูตร Pre-Masters เราขอแนะนำสถาบันที่มีชื่อเสียงในด้านหลักสูตร Pre-Masters ซึ่งมีดังต่อไปนี้


SI–UK สามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครเข้าศึกษาต่อได้อย่างไร

หากคุณสนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทและระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสหราชอาณาจักร สามารถ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของเรา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้แล้ววันนี้

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at Kings College London
  • Study at University of Liverpool