หลักสูตร Pre-Masters ในสหราชอาณาจักร

Pre-Masters

สำหรับปรับพื้นฐานก่อนศึกษาต่อปริญญาโท

หลักสูตร Pre-Masters ในสหราชอาณาจักร

หลักสูตร Pre-Masters คืออะไร?

หลักสูตร Pre-Masters บางครั้งหมายถึงหลักสูตรพื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อระดับสูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งเปิดสอนในหลากหลายสาขาวิชา หลักสูตรนี้ในสหราชอาณาจักรจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาต่างชาติอย่างเต็มที่ ก่อนเข้าศึกษาปริญญาโทในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรมีระยะเวลาตั้งแต่ 10 สัปดาห์ ไปจนถึง 12 เดือน เป็นการปูพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะที่จำเป็นในการเรียน เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร พร้อมทั้งฝึกให้คุ้นเคยกับวิธีการสอนของสหราชอาณาจักรด้วย คุณจะได้รับประสบการณ์ในการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษก่อนเริ่มต้นเรียนในระดับปริญญา

จำเป็นที่จะต้องศึกษา Pre-Masters หรือไม่?

คุณจำเป็นที่จะต้องเรียน Pre-Masters หาก:

  • คุณสมบัติในระดับปริญญาตรีของคุณไม่เพียงพอกับเกณฑ์ที่จะเข้าศึกษาต่อระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี
  • คุณต้องการศึกษาต่อปริญญาโทในสาขาที่แตกต่างจากที่คุณสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
  • หากคุณต้องการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเรียนและใช้ภาษาอังกฤษแบบวิชาการ

คุณสมบัติเข้าศึกษาต่อ Pre-Masters

คุณจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันที่มีชื่อเสียงด้วยผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์ปกติ โดยทั่วไปแล้ว ผลคะแนนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์ (IELTS) ของคุณจะต้องได้อย่างน้อย 5.5

หากคุณยังได้คะแนนไม่พอที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรที่คุณตั้งใจไว้ คุณสามารถเตรียมความพร้อมด้วยการเรียนหลักสูตรการเตรียมตัวสอบ IELTS preparation lessons ได้ที่สำนักงานบริการสาขาลอนดอนของเรา เชิญลงทะเบียนทำแบบทดสอบ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน การพูดและการฟังของคุณกับเรา

หลักสูตร Pre-Masters ในสหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ยินดีต้องรับนักเรียน นักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีจากทั่วโลก และคุณไม่ควรจะหมดกำลังใจหากประวัติการศึกษา หรือทักษะภาษาอังกฤษของคุณ ยังไม่ได้ตามที่ทาง

SI–UK สามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครเข้าศึกษาต่อได้อย่างไร

หากคุณสนใจศึกษาต่อระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสหราชอาณาจักร เราพร้อมช่วยเหลือคุณในการสมัคร เชิญติดต่อเพื่อรับคำปรึกษา free consultation โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ได้แล้ววันนี้

  • Study at Glasgow
  • Study at Kent
  • Study at Oxford
  • Study at UEA
  • Study at LSE
  • Study at Kings
  • Study at Liverpool