หลักสูตร Pre-Masters ในสหราชอาณาจักร

Pre-Masters

หลักสูตรเพื่อปรับพื้นฐานก่อนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท

หลักสูตร Pre-Masters ในสหราชอาณาจักร

หลักสูตร Pre-Masters คืออะไร?

หลักสูตร Pre-Masters เหมาะสำหรับสำหรับนักศึกษานานาชาติ ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทักษะเชิงวิชาการ ก่อนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยหลักสูตร Pre-Masters ในสหราชอาณาจักรนั้นเป็นหลักสูตรช่วยเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนการก้าวเข้าสู่การศึกษาในระดับปริญญาโท และระดับสูงกว่าปริญญาตรีอื่นๆ ซึ่งต้องการผู้เรียนที่มีคุณสมบัติและเหมาะสม

หลักสูตรมีระยะเวลาตั้งแต่ 10 สัปดาห์ ไปจนถึง 12 เดือน ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่ความสำเร็จในการเรียนระดับปริญญาโท ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะที่จำเป็นในการเรียน เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร พร้อมทั้งฝึกให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับทฤษฎีการสอนของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรด้วย

หลักสูตร Pre-Masters เหมาะสำหรับใคร

  • ผู้ที่มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีไม่ถึงเกณฑ์ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
  • ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและภาษาอังกฤษทั่วไป
  • ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านการเรียน การวิจัยและการนำเสนอผลงาน

หลักสูตร Pre-Masters ที่ SI-UK ขอแนะนำ

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตร Pre-Masters

ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันที่มีชื่อเสียง ด้วยผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์ปกติ โดยทั่วไปแล้ว ผลคะแนนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์ (IELTS) ของผู้สมัครจะต้องได้อย่างน้อย 5.5

หลักสูตร Pre-Masters ชั้นนำในสหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรต้อนรับนักศึกษานานาชาติจากทุกแห่งทั่วโลก หากคุณต้องการศึกษาหลักสูตร Pre-Masters เราขอแนะนำสถาบันที่มีชื่อเสียงในด้านหลักสูตร Pre-Masters ซึ่งมีดังต่อไปนี้


SI–UK สามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครเข้าศึกษาต่อได้อย่างไร

หากคุณสนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทและระดับสูงกว่าปริญญาตรีอื่นๆ ในสหราชอาณาจักร สามารถ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของเรา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้แล้ววันนี้

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at Kings College London
  • Study at University of Liverpool