กิจกรรมทั้งหมดของ SI-UK Bangkok

Open Days and Events

กิจกรรมที่ SI-UK

SI-UK IELTS Demo Test! Only 300 Baht 22 August 2017

22 สิงหาคม 2560 (Tuesday)
10:00 - 17:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
ทดสอบและสัมมนา IELTS

SI-UK IELTS Demo Test! กิจกรรม Work Shop IELTS Demo Test ก่อนลงสนามสอบจริง ลงทะเบียนทดสอบเพียง 300 บาทเท่านั้น ทดสอบจริงเต็มรูปแบบกับเจ้าของภาษา

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

Oxbridge Seminar 25 August 2017

25 สิงหาคม 2560 (Friday)
14:30 - 15:30
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
กิจกรรมอื่นๆ

Workshop แนะแนวการไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในเครือ Oxbridge โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของเราจะช่วยแนะแนวการสมัคร และ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

SI-UK IELTS Demo Test! Only 300 Baht 29 August 2017

29 สิงหาคม 2560 (Tuesday)
10:00 - 17:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
ทดสอบและสัมมนา IELTS

SI-UK IELTS Demo Test! กิจกรรม Work Shop IELTS Demo Test ก่อนลงสนามสอบจริง ลงทะเบียนทดสอบเพียง 300 บาทเท่านั้น ทดสอบจริงเต็มรูปแบบกับเจ้าของภาษา

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

  • Study at Glasgow
  • Study at Kent
  • Study at Oxford
  • Study at UEA
  • Study at LSE
  • Study at Kings
  • Study at Liverpool