กิจกรรมล่าสุดของ SI-UK Bangkok

Open Days and Events

กิจกรรมที่ SI-UK

SI-UK Interview Day: University of York 16 Jan 2017

16 January 2017 (Monday)
11:00 - 12:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
พบตัวแทนมหาวิทยาลัย

สำหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อสหราชอาณาจักร เชิญพบและพูดคุยกับตัวแทนมหาวิทยาลัยของ University of York คุณ Vikki Wilson ลงทะเบียนเข้าร่วม ฟรี! 

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

SI-UK Interview Day: Anglia Ruskin University 16 Jan 2017

16 January 2017 (Monday)
12:00 - 13:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
พบตัวแทนมหาวิทยาลัย

สำหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อสหราชอาณาจักร เชิญพบและพูดคุยกับตัวแทนมหาวิทยาลัยของ Anglia Ruskin University คุณ Ivan Ong ลงทะเบียนเข้าร่วม ฟรี! 

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

SI-UK Interview Day: Liverpool Hope University 12 Jan 2017

16 January 2017 (Monday)
12:00 - 13:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
พบตัวแทนมหาวิทยาลัย

สำหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อสหราชอาณาจักร เชิญพบและพูดคุยกับตัวแทนมหาวิทยาลัยของ Liverpool Hope University คุณ Matthew Virr ลงทะเบียนเข้าร่วม ฟรี! 

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

SI-UK Interview Day: University of Sheffield  16 Jan 2017

16 January 2017 (Monday)
14:00 - 15:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
พบตัวแทนมหาวิทยาลัย

สำหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อสหราชอาณาจักร เชิญพบและพูดคุยกับตัวแทนมหาวิทยาลัยของ University of Sheffield คุณ Jesmine Koh ลงทะเบียนเข้าร่วม ฟรี!   

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

SI-UK Interview Day: Manchester Metropolitan University 16 Jan 2017

16 January 2017 (Monday)
15:00 - 16:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
พบตัวแทนมหาวิทยาลัย

สำหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อสหราชอาณาจักร เชิญพบและพูดคุยกับตัวแทนมหาวิทยาลัยของ Manchester Metropolitan University คุณ Catherine Oram ลงทะเบียนเข้าร่วม ฟรี! 

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

  • Study at Glasgow
  • Study at Kent
  • Study at Oxford
  • Study at UEA
  • Study at LSE
  • Study at Kings
  • Study at Liverpool