กิจกรรมทั้งหมดของ SI-UK Bangkok

Open Days and Events

กิจกรรมที่ SI-UK

SI-UK IELTS Demo Test! Only 300 Baht 24 October 2017

24 ตุลาคม 2560 (Tuesday)
10:00 - 17:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
ทดสอบและสัมมนา IELTS

SI-UK IELTS Demo Test! กิจกรรม Work Shop IELTS Demo Test ก่อนลงสนามสอบจริง ลงทะเบียนทดสอบเพียง 300 บาทเท่านั้น ทดสอบจริงเต็มรูปแบบกับเจ้าของภาษา

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

January Intake Seminar 25 October 2017

25 ตุลาคม 2560 (Wednesday)
14:30 - 15:30
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
กิจกรรมอื่นๆ

ขอเชิญน้อง ๆ ที่สนใจไปศึกษาต่อระดับปริญญา กับมหาวิทยาลัยใน UK เข้าร่วมกิจกรรม January Intake Seminar เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสมัครเรียนภาคเรียนมกราคมในสหราชอาณาจักร

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

SI-UK IELTS Demo Test! Only 300 Baht 31 October 2017

31 ตุลาคม 2560 (Tuesday)
10:00 - 17:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
ทดสอบและสัมมนา IELTS

SI-UK IELTS Demo Test! กิจกรรม Work Shop IELTS Demo Test ก่อนลงสนามสอบจริง ลงทะเบียนทดสอบเพียง 300 บาทเท่านั้น ทดสอบจริงเต็มรูปแบบกับเจ้าของภาษา

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

SI-UK Interview Day: University of Swansea 6 November 2017

6 พฤศจิกายน 2560 (Monday)
15:30 - 16:30
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
พบตัวแทนมหาวิทยาลัย

สำหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อสหราชอาณาจักร เชิญพบและพูดคุยกับตัวแทนมหาวิทยาลัยของ University of Swansea คุณ Reagan Healy พร้อมข้อมูลทุนการศึกษา สัมภาษณ์ตรง รู้ผลทันที ลงทะเบียนเข้าร่วม ฟรี!

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

  • Study at Glasgow
  • Study at Kent
  • Study at Oxford
  • Study at UEA
  • Study at LSE
  • Study at Kings
  • Study at Liverpool