กิจกรรมทั้งหมดของ SI-UK Bangkok

Open Days and Events

กิจกรรมที่ SI-UK

SI-UK Exclusive Application Day

13 ธันวาคม 2561 (พฤหัสบดี)
14:00 - 16:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
สัมมนาการสมัครเรียน

ฟรี! สัมมนาแนะแนวเพื่อการเตรียมความพร้อม ในการสมัครเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษ หรือ UK โดยผู้เชี่ยวชาญจาก SI-UK ที่มากด้วยประสบการณ์ด้านการเรียนต่อใน UK กว่า 10 ปี

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

SI-UK IELTS Demo Test! Only 300 Baht 18 December 2018

18 ธันวาคม 2561 (อังคาร)
10:00 - 17:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
ทดสอบและสัมมนา IELTS

SI-UK IELTS Demo Test! กิจกรรม Work Shop IELTS Demo Test ก่อนลงสนามสอบจริง ลงทะเบียนทดสอบเพียง 300 บาทเท่านั้น ทดสอบจริงเต็มรูปแบบกับเจ้าของภาษา

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

SI-UK IELTS Demo Test! Only 300 Baht 25 December 2018

25 ธันวาคม 2561 (อังคาร)
10:00 - 17:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
ทดสอบและสัมมนา IELTS

SI-UK IELTS Demo Test! กิจกรรม Work Shop IELTS Demo Test ก่อนลงสนามสอบจริง ลงทะเบียนทดสอบเพียง 300 บาทเท่านั้น ทดสอบจริงเต็มรูปแบบกับเจ้าของภาษา

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

SI-UK IELTS Demo Test! Only 300 Baht 8 January 2019

8 มกราคม 2562 (อังคาร)
10:00 - 17:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
ทดสอบและสัมมนา IELTS

SI-UK IELTS Demo Test! กิจกรรม Work Shop IELTS Demo Test ก่อนลงสนามสอบจริง ลงทะเบียนทดสอบเพียง 300 บาทเท่านั้น ทดสอบจริงเต็มรูปแบบกับเจ้าของภาษา

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

SI-UK IELTS Demo Test! Only 300 Baht 15 January 2019

15 มกราคม 2562 (อังคาร)
10:00 - 17:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
ทดสอบและสัมมนา IELTS

SI-UK IELTS Demo Test! กิจกรรม Work Shop IELTS Demo Test ก่อนลงสนามสอบจริง ลงทะเบียนทดสอบเพียง 300 บาทเท่านั้น ทดสอบจริงเต็มรูปแบบกับเจ้าของภาษา

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University