การศึกษาระดับวิจัยคืออะไร?

การศึกษาระดับวิจัยแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่:

ระดับปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิต)

การศึกษาระดับปริญญาเอกในสหราชอาณาจักร เน้นเรียนแบบทำวิจัยหัวข้อวิชาการที่สนใจและผลิตชิ้นงานต้นฉบับ พร้อมส่งวิทยานิพนธ์ 80 , 000 - 100,000 คำ ระยะเวลาศึกษาระดับปริญญาเอกใช้เวลา 3-4 ปี

การศึกษาปริญญาโทแบบทำวิจัย (มหาบัณฑิต)

การศึกษาระดับปริญญาโทแบบทำวิจัยในสหราชอาณาจักร โดยส่วนใหญ่เป็นการทำวิทยานิพนธ์เท่านั้น ใช้เวลา 2 ปีในการศึกษาสำหรับการเรียนเต็มเวลา หลักสูตรนี้เป็นขั้นสูงกว่าหรือปริญญาโทใบที่สอง อยู่ในระดับกึ่งกลางระหว่างปริญญาโทแบบสอนและปริญญาเอก และต้องทำวิทยานิพนธ์ส่งประมาณ 60,000 คำ พร้อมด้วยการวิจัยต้นฉบับ

การศึกษาปริญญาโทวิจัย (ปริญญาโทวิจัย)

การศึกษาปริญญาโทวิจัยเป็นขั้นสูงกว่าของการศึกษาปริญญาโทแบบทำวิจัย ซึ่งเน้นในหัวข้อวิชาการที่เฉพาะเจาะจงลงไป และมีประโยชน์อย่างยิ่ง ถ้าคุณสนใจที่จะทำอาชีพในโลกแห่งการค้า การศึกษาปริญญาโทวิจัย ต่างกับการศึกษาระดับปริญญาโทแบบสอนโดยเน้นให้ทำวิทยานิพนธ์ชิ้นใหญ่ (ปกติอยู่ระหว่าง 35-40,000 คำ) และมีวิชาเรียนน้อยกว่า

การศึกษาระดับวิจัยเป็นการศึกษาสูงสุดที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรทำการเปิดสอน และมีความแตกต่างจากการเรียนหลักสูตรปริญญาโทแบบสอนและปริญญาตรี การเรียนอยู่บนพื้นฐานวิชาที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย โดยทั่วไปจะให้เขียนถึง 80,000 คำ โดยเขียนในแบบวิทยานิพนธ์และต้องมีการสอบวิทยานิพนธ์ด้วยการสอบปากเปล่า

การเรียนระดับวิจัยมีวิชาที่ต้องเข้าเรียนน้อยมาก ดังนั้น นักเรียน นักศึกษาจะต้องมีความรับผิดชอบสูงกว่าในการจัดการเรื่องงานที่ทำและตารางของตนเอง

สามารถศึกษาต่อการศึกษาระดับวิจัยได้อย่างไร?

มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรเปิดกว้างในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก การรับเข้าศึกษา โดยปกติจะมีเงื่อนไขในการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยผลการเรียนเกียรตินิยมอันดับ 2 ขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ในการศึกษาปีแรกจะยังมีการเข้าชั้นเรียนอยู่ ในขณะที่วิทยานิพนธ์จะต้องส่งเมื่อสำเร็จหลักสูตร ซึ่งสามารถเลื่อนระยะเวลาเพิ่มไปได้อีก 4 ปี รวมแล้วเป็น 7 ปี แต่เป็นหลักสูตรดังกล่าวจะต้องเป็นหลักสูตรที่ทำวิจัยร่วมและยาก

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PhD application service ถึงวิธีการที่เราจะสามารถช่วยให้คุณได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

โครงงานวิจัย

หากคุณต้องการศึกษาต่อระดับวิจัย โครงงานวิจัยเป็นสิ่งที่จำเป็นในการสมัครอย่างยิ่ง โดยทั่วไปมักเขียนประมาณ 1000 – 2000 คำ โดยนำเสนอถึงหัวข้อที่คุณอยากทำวิจัย วิธีการที่คุณทำวิจัยและความสำคัญของงานวิจัยนี้ โครงงานจะต้องได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาณก่อนที่จะได้เริ่มทำการวิจัยจริง

ดาวน์โหลดตัวอย่างโครงงานวิจัย here.

SI–UK สามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครเข้าศึกษาต่อได้อย่างไร

เชิญใช้บริการเฉพาะของเรา เราช่วยบอกคุณได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการในการเข้าศึกษาต่อระดับวิจัย เชิญติดต่อและรับคำปรึกษาจากเราพร้อมนำเอกสารต่างๆตามด้านล่างมาด้วย เราต้องการให้คุณนำสิ่งต่างๆมา ดังต่อไปนี้ :

 • ใบประกาศผลการเรียนในทุกระดับ
 • ใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี หรือผลการเรียนที่ผ่านมา
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเข้าศึกษาต่อ

เชิญสำรองการนัดหมายเพื่อรับคำปรึกษากับเราทางช่องทางออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ free consultation

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University