เรียนต่อปริญญาโทในสหราชอาณาจักรหลายสาขา

การศึกษาต่อระดับปริญญาโท

Postgraduate Study

การศึกษาต่อปริญญาโทในสหราชอาณาจักร

สำหรับการเรียนต่อระดับปริญญาโท ในประเทศอังกฤษนั้น ผู้สมัครจะต้องมีการศึกษาขั้นต่ำที่ระดับปริญญาตรี แต่อาจมีข้อยกเว้นได้ในบางกรณี หากผู้สมัครมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลานานและมีความโดดเด่นในสายงานที่ เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ต้องการสมัคร ซึ่งข้อยกเว้นในลักษณะนี้มักมีในหลักสูตร MBA หรือหลักสูตรทางด้านธุรกิจต่างๆ (Business courses) เท่านั้น

ที่สหราชอาณาจักรนักเรียนสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทโดยใช้ระยะเวลาเพียง 1 ปี ในขณะที่ในประเทศอื่นนักเรียนต้องใช้เวลานานถึง 2 ปี ซึ่งโอกาสนี้จะทำให้นักเรียนประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และสามารถกลับมาทำงานได้หลังจาก 1 ปี

การวิจัยจัดทำขึ้นโดย Higher Education Statistics Agency แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทกว่า 85% มีงานทำเมื่อเทียบกับนักศึกษาปริญญาตรีซึงมี 73%

ทำไมต้องเรียนต่อปริญญาโทในประเทศอังกฤษ?

 • มหาวิทยาลัยในอังกฤษเต็มไปด้วยหลักสูตรที่มีชื่อเสียงและมาตรฐานระดับสูง เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
 • มหาวิทยาลัยในอังกฤษมีหลักสูตรปริญญาโทให้เลือกมากมายถึง 50,000 หลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรการค้นคว้าวิจัยอีกด้วย
 • มหาวิทยาลัย และระบบการศึกษาในอังกฤษ ได้หลอมรวมทั้งความเก่าแก่และความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว มหาวิทยาลัยหลายแห่งในอังกฤษอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และอีกหลายแห่งอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยยุคใหม่ที่มีความทันสมัย
 • ศึกษาหลักสูตรปริญญาโท พร้อมกับการเตรียมความพร้อมในสายอาชีพ รวมทั้งการเชื่อมโยงกับธุรกิจและองค์กรต่างๆ ในสายงานที่ตรงกับหลักสูตร
 • คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับปริญญาของประเทศอังกฤษ ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากองค์กรต่างๆ มากมาย (QAA)
 • หลักสูตรปริญญาโทในอังกฤษใช้ระยะเวลาการศึกษาสั้นเพียง 1 ปีเท่านั้น ซึ่งต่างกับปริญญาโทในหลายๆ ประเทศที่ใช้ระยะเวลายาวนานกว่า
 • โอกาส ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลและมีความสำคัญในโลกธุรกิจยุคใหม่ ให้เกิดความเชี่ยวชาญไปพร้อมกับการเรียนปริญญาโท นักศึกษายังได้มีโอกาสในการสัมผัสกับสภาพตลาดและเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งประเทศอังกฤษเป็นหนึ่งในสมาชิกอย่างใกล้ชิด ซึ่งนับเป็นการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์กับการทำงานในภายภาคหน้าเป็นอย่างมาก

ให้ SI-UK เป็นที่แรกที่คุณนึกถึง เมื่อต้องการข้อมูลการเรียนต่อหรือใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษ

Register Now

หนึ่งปีในอังกฤษ

หลัก สูตรปริญญาโทในอังกฤษใช้เวลาเพียง 1 ปีเท่านั้นในการสำเร็จการศึกษา ในขณะที่ประเทศอื่นๆ มักใช้เวลาถึงสองปี หลักสูตรปริญญาโทของประเทศอังกฤษจึงมีความเข้มข้นเป็นอย่างมาก แต่สิ่งนี้ก็สามารถช่วยให้คุณประหยัดทั้งเงินและเวลา และช่วยให้คุณได้เริ่มต้นหรือกลับสู่การทำงานได้ภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ช่วงชีวิตของคุณในอังกฤษ คุณจะได้มีโอกาสในการพัฒนาภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่มีความจำเป็นอย่างมากใน แวดวงธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรปริญญาโทในอังกฤษมีนักเรียนต่างชาติเป็นจำนวนถึง 29.9% คุณจึงมีโอกาสมากมายในการพบปะผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติ ช่วยให้คุณสามารถสร้างเครือข่ายเพื่อนฝูงในสายงานที่คุณสนใจ ซึ่งประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่ออนาคตการทำงานของคุณ

ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ

มหาวิทยาลัย ในอังกฤษเปิดสอนหลักสูตรที่มีความหลากหลายและยืดหยุ่นกว่าระบบการศึกษาอื่นๆ หลักสูตรปริญญาโท (MA, MSc, LLM, MEd etc) โดยทั่วไปจะใช้เวลา 1 ปี และจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การเรียนครบวิชาที่กำหนดตามหลักสูตร (ซึ่งรวมถึงการเข้าห้องเรียน, การสัมมนา, การทำงานที่ได้รับมอบหมาย, และการสอบ) และอีกส่วนหนึ่งคือ การส่งวิทยานิพนธ์ หรือรายงานการค้นคว้าวิจัย (research paper)

ค่าใช้จ่ายในการเรียนปริญญาโท

ค่าธรรมเนียมหลักสูตรในการเรียนมีความแตกต่างกัน ส่วนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนั้นขึ้นอยู่กับสถานที่และเมืองในประเทศอังกฤษหรือในสหราชอาณาจักรที่คุณต้องการศึกษาต่อ โดยกรุงลอนดอนเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงสุด ทั้งค่าที่พักและค่าเดินทางนั้นจะมีราคาสูงกว่าที่อื่น ๆ ในสหราชอาณาจักร ส่วนการศึกษาต่อระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่นี่จะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วถูกกว่าถึง 30% - 60%

โดยทั่วไปแล้ว ค่าเล่าเรียนในระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสหราชอาณาจักรสำหรับนักศึกษาต่างชาติมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 12,500 ปอนด์

จะรู้ได้อย่างไรว่าได้เลือกเรียนหลักสูตรที่ดีและเหมาะสม?

การ เลือกมหาวิทยาลัยที่จะเรียนนั้น เป็นหนึ่งในขั้นตอนตัดสินใจยาก อีกทั้งยังมีหลายองค์กรที่ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยในอังกฤษ ดังนั้น SI-UK จึงถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะให้ข้อมูลที่เป็นกลางกับนักเรียนที่สนใจเรียน ต่อในประเทศอังกฤษ ซึ่งข้อมูลต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยอิงข้อมูลจากนัก ศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นๆ, ข้อมูลการจัดอันดับ (rankings), การประเมินคุณภาพชีวิตในแต่ละรั้วมหาวิทยาลัย, และการจัดอันดับรายวิชา (subject rankings) เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเรียนต่อประเทศอังกฤษ ของเรา จะช่วยคุณเลือกหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดได้

ใน ปัจจุบัน นักเรียนต่างชาติมากกว่า 400,000 คนทั่วโลกเลือกศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ และจำนวนนักเรียนต่างชาตินี้ก็กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ ในอังกฤษก็มีบริการให้ข้อมูลและช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติในการปรับตัวและ ใช้ชีวิต ทั้งการช่วยเหลือในเรื่องการขอวีซ่า การใช้ภาษาอังกฤษ แม้กระทั่งแนะนำการใช้ชีวิตในแบบคนอังกฤษ นอกจากนี้ ทั้งชื่อเสียงอันเป็นที่ยอมรับทั่วโลก อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการเรียนที่ไม่สูงเนื่องจากการลดลงของค่าเงินปอนด์ จึงสามารถกล่าวได้ว่า นี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดแล้วที่คุณจะตัดสินใจเรียนต่อประเทศอังกฤษ

Register Now

 • Study at Glasgow
 • Study at Kent
 • Study at Oxford
 • Study at UEA
 • Study at LSE
 • Study at Kings
 • Study at Liverpool