ทดสอบ IELTS ฟรีที่กรุงเทพฯ

แบบทดสอบ IELTS

ลงทะเบียนสำหรับการทดสอบ IELTS ฟรี ในสำนักงานที่ลอนดอนของเรา

ศูนย์การเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS

ทำแบบทดสอบ IELTS ฟรี! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

การทำแบบทดสอบ IELTS โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้สอนสามารถประเมินระดับทักษะภาษาอังกฤษในปัจจุบันของคุณ ก่อนจะเริ่มต้นเรียน คุณจะได้ผลคะแนนในแต่ละทักษะของการสอบIELTS – การอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง – เพื่อให้สามารถเน้นทักษะที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนได้ถูกต้อง

ความสำคัญของการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS นั้น คือ เป็นแบบทดสอบที่ได้รับความเชื่อถือและจัดโดยมหาวิทยาลัย เราแนะนำให้คุณเตรียมตัวเท่าที่จะเป็นไปได้ให้พร้อมก่อนการทดสอบ IELTS เพราะจะทำให้การประเมินผลเป็นไปอย่างถูกต้อง และทราบว่าทักษะใดที่คุณควรจะต้องปรับปรุงและปรับปรุงอย่างไร

การทดสอบ IELTS โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีลักษณะอย่างไร?

 • ผู้เข้าทดสอบจะต้องทำข้อสอบที่ประกอบไปด้วย การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด
 • ในส่วนการสอบพูดจะมีการดำเนินการสอบโดยอาจารย์ผู้ดำเนินการสอบ IELTS โดยเฉพาะ
 • ข้อสอบมีสองแบบ คือ การสอบแบบเต็มเวลา 170 นาที  (3 ชม.) และ การสอบระยะสั้น 85 นาที (1 ชม. ครึ่ง)
 • ผู้เข้าทดสอบจะได้รับผลสอบทันทีภายในวันเดียว ประมาณ 15 - 20 นาทีหลังจากสอบเสร็จ
 • อาจารย์ผู้สอบจะตรวจข้อสอบในแต่ละส่วนอย่างละเอียดและบอกถึงจุดแข็ง-จุดอ่อนของผู้สอบ
 • ทดสอบ ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย!

สามารถทดสอบ IELTS โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้เมื่อใด

คุณสามารถเข้าทำแบบทดสอบ IELTS ที่ SI-UK กรุงเทพฯได้ทุกเวลา วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกาถึง 15 นาฬิกา หรือตามวันเวลาที่กำหนด

หากคุณสนใจเข้าทำแบบทดสอบ IELTS ฟรี!โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อ SI-UK กรุงเทพฯได้ตั้งแต่วันนี้! หรือคลิกเพื่อดูรายละเอียดอื่นๆ

 • Study at Glasgow
 • Study at Kent
 • Study at Oxford
 • Study at UEA
 • Study at LSE
 • Study at Kings
 • Study at Liverpool