เรียนต่อแพทยศาสตร์ ทันตแพทศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์

Medicine Application Service

หลักสูตรเรียนเรียนต่อแพทยศาสตร์ ทันตแพทศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์

บริการสำหรับผู้สนใจเรียนต่อแพทยศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

SI-UK Medicine Service

การเรียนต่อด้านแพทยศาสตร์ในอังกฤษ สำหรับนักเรียนนานาชาติไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ที่ SI-UK เราสามารถให้คำแนะนำ และช่วยดำเนินการให้คุณประสบความสำเร็จได้ โดยปกติมหาวิทยาลัยจะปิดรับใบสมัครสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตร์ ในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี สำหรับภาคการศึกษาในปีถัดไป ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้าเป็นระยะเวลานาน และต้องผ่านขั้นตอนมากมาย ซึ่ง SI-UK จะช่วยเหลือคุณในทุก ๆ ขั้นตอน ทั้งในเรื่องการเตรียมเอกสารต่างๆ และการเตรียมสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ และการเข้าศึกษาต่อ Medicine.

"เมื่อผมเลือกที่จะศึกษาต่อแพทยศาสตร์ ผมไม่ทราบว่าจะเริ่มการสมัครอย่างไร ผมจึงเลือกให้ SI-UK ช่วยเหลือผม ในการให้คำปรึกษาและเลือกมหาวิทยาลัย ตอนนี้ผมได้เข้าเรียนในระดับ clinical skills" - Ishant, Chennai.

เราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร

SI-UK

ให้คำแนะนำในการเลือกหลักสูตรและมหาวิทยาลัย: ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยใด หลักสูตรทางด้านแพทย์มักมีการแข่งขันสูง มีผู้สมัครจำนวนมาก ในขณะที่จำนวนที่สามารถรับได้มีน้อยกว่า อีกทั้งยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายด้าน โดยเฉพาะนักเรียนจากนานาชาติ ย่อมต้องแสดงออกถึงความสามารถและความพร้อมในการเรียนต่อมากยิ่งกว่านักเรียน ชาวอังกฤษ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยอาจมีระดับการเปิดรับนักเรียนนานาชาติที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเลือกสมัครมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม จึงเป็นด่านแรกที่สำคัญในการที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้

กรอกใบสมัครผ่านระบบ UCAS applications: UCAS เป็นระบบการสมัครเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีในสหราชอาณาจักร นักเรียนทุกคนต้องทำการสมัครเรียนผ่านระบบนี้ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มักพบปัญหาความยุ่งยากและสับสนในการกรอก ทำให้มีโอกาสเกิดความผิดพลาดที่จะนำไปสู่การถูกปฏิเสธใบสมัครเพื่อเข้าเรียนต่อได้ โดยเฉพาะการเรียนต่อทางด้านแพทย์ยิ่งมีความสำคัญมาก ทุกรายละเอียดจะต้องครบถ้วนและถูกต้อง เนื่องจากความผิดพลาดย่อมแสดงออกถึงความสะเพร่า ขาดความแม่นยำ ซึ่งเป็นลักษณะบกพร่องที่สำคัญที่ผู้ที่จะเป็นแพทย์ในอนาคตไม่ควรจะมี บริการจาก SI-UK จะสามารถช่วยให้คุณผ่านปัญหาเหล่านี้ไปได้

ตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัคร: เอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ด้วยบริการจากเรา คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่เกิดปัญหาการส่งเอกสารไม่ครบ หรือผิดพลาด

ช่วยเหลือในการเขียน personal statement: การแข่งขันที่สูง ด้วยอัตราผู้ได้รับคัดเลือกเพียง 1 คนเท่านั้น จากจำนวนผู้สมัครถึง 20 คนที่มักประกอบไปด้วยผู้สมัครที่มีผลการเรียนโดดเด่น การเขียน personal statement (SOP) ด้วยพื้นที่จำกัดเพียง 47 บรรทัด จึงเป็นความท้าทายอย่างมาก ที่จะทำให้ตัวคุณมีความโดดเด่นเหนือกว่าผู้สมัครคนอื่น ๆ ที่ SI-UK เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยให้ปัญหาข้อนี้ของคุณหมดไป

เตรียมสอบสัมภาษณ์: แต่ละมหาวิทยาลัยมีเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้สมัครที่แตกต่างกัน อีกทั้งคุณอาจพบกับผู้ทำการสัมภาษณ์ที่มีลักษณะหลากหลาย การเตรียมพร้อมรับมือกับคำถาม และบททดสอบต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นอย่างมาก ด้วยบริการจาก SI-UK จะช่วยให้คุณมีความพร้อมและคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้

ด้วยขั้นตอนที่ยุ่งยากและการแข่งขันที่สูง ในการสมัครเข้าเรียนต่อหลักสูตรทางด้านแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ที่ประเทศสหราชอาณาจักร เราต้องทุ่มเทและใช้เวลาเพื่อแนะนำ ช่วยเหลือ และดำเนินการให้กับนักเรียนของเราเป็นกรณีพิเศษ ดังนั้น บริการในส่วนนี้ จึงเป็นบริการแบบ premium service (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ซึ่งจะมีค่าดำเนินการ 26,000 บาท)

  • Study at Glasgow
  • Study at Kent
  • Study at Oxford
  • Study at UEA
  • Study at LSE
  • Study at Kings
  • Study at Liverpool