การจัดอันดับตามสาขาวิชา

การจัดอันดับตามสาขาวิชา

ค้นหาสิบอันดับที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัยในแต่ละสาขาวิชา

การจัดอันดับตามสาขาวิชา

ค้นหาสิบอันดับที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรในแต่ละสาขาวิชาที่แตกต่างกันมากถึง 40 หลักสูตร

โปรดเลือกสาขาวิชาตามรายการด้านล่างเพื่อค้นหาสิบอันดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรตามแต่ละสาขาวิชา

เมื่อรายชื่อปรากฎ คุณสามารถกดเลือกชื่อมหาวิทยาลัย เพื่อค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดอันดับ บริการสำหรับนักเรียน นักศึกษาต่างชาติ ที่พักอาศัยและตัวเลือกหลักสูตร

 

ผลการค้นหาข้อมูลการจัดลำดับจะปรากฎที่นี่

  • Study at Glasgow
  • Study at Kent
  • Study at Oxford
  • Study at UEA
  • Study at LSE
  • Study at Kings
  • Study at Liverpool