วิธีการเขียนจดหมายแนะนำตัว

การเขียนจดหมายแนะนำตัว

เราสามารถช่วยเหลือคุณ ในการเรียนจดหมายแนะนำตัว ให้ดูโดดเด่น

จดหมายแนะนำตัว

จดหมายแนะนำตัวคืออะไร

จดหมายแนะนำตัวเป็นส่วนหนึ่งในใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย โดยการเขียนจดหมายแนะนำตัวนั้น นักศึกษาจะต้องเขียนเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการเข้าเรียนในหลักสูตรนั้น รวมถึงสิ่งที่นักศึกษาคาดหวังว่าจะได้รับหลังจากจบหลักสูตร รวมถึงเหตุผลในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ

ข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในการเขียนจดหมายแนะนำตัวมีดังนี้

 • จดหมายแนะนำตัวยาวหรือสั้นเกินไป
 • จดหมายแนะนำตัวไม่มีข้อมูลที่สำคัญหรืออาจมีแต่ข้อมูลที่ไม่จำเป็น
 • รูปแบบของจดหมายแนะนำตัวไม่เป็นระเบียบ

จดหมายแนะนำตัวควรมีความยาวเท่าไร

ความยาวของจดหมายแนะนำตัวนั้นแตกต่างกันไป อาจขึ้นอยู่กับความต้องการของมหาวิทยาลัย แต่โดยทั่วไปแล้วความยาวเฉลี่ยของจดหมายแนะนำตัวสำหรับการสมัครเรียนระดับปริญญาตรีนั้นอยู่ระหว่าง 400-600 คำ หรือประมาณหนึ่งหน้ากระดาษ A4 สำหรับการสมัครเรียนหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีนั้น ความยาวของจดหมายแนะนำตัวอยู่ที่ 1,000 คำ และต้องเป็นการเขียนที่มีความชัดเจน

ส่วนรูปแบบจดหมายแนะนำตัวแบบมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้

 1. จุดประสงค์ในการประกอบอาชีพ
 2. เหตุผลที่ชี้ให้เห็นความเหมาะสมและความน่าสนใจในตัวคุณในสายอาชีพนั้น ๆ
 3. สิ่งที่คุณได้ลงมือทำเพื่อให้เข้าใกล้เป้าหมายในอนาคตมากที่สุด
 4. เหตุผลที่คุณสมัครเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยนั้น ๆ
 5. คุณจะนำสิ่งที่ได้ศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร

 

เคล็ดลับในการเขียนจดหมายแนะนำตัว

 • ใช้ฟอนต์ที่ชัดเจน เช่น Arial หรือ Times New Roman
 • ขนาดของฟอนต์ต้องไม่เกิน 12
 • จำนวนย่อหน้าต้องไปไม่เกิน 5 ย่อหน้า
 • เหตุผลที่คุณเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ
 • ต้องไม่มีข้อมูลที่ไม่จำเป็นหรือข้อมูลเชิงลบ

 

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

เราพร้อมให้คำแนะนำคุณในเรื่องการเขียนจดหมายแนะนำตัว ฟรี! เพียงนัดหมายกับเราแล้วพบกันที่สำนักงาน SI-UK กรุงเทพ

เราให้การช่วยเหลือในการตรวจสอบและแก้ไขจดหมายแนะนำตัวของคุณให้มีความชัดเจนและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  โดยใช้เวลาดำเนินการ 1-3 วัน

 

ตัวอย่างจดหมายแนะนำตัว

โปรดอ่านตัวอย่างจดหมายแนะนำตัว ซึ่งเป็นของนักศึกษาหลักสูตรพัฒนศึกษา ตามรายละเอียดด้านล่าง

 • Study at Glasgow
 • Study at Kent
 • Study at Oxford
 • Study at UEA
 • Study at LSE
 • Study at Kings
 • Study at Liverpool