หลักสูตร Foundation เตรียมตัวเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

หลักสูตร Foundation

การเรียนหลักสูตร Foundation ในสหราชอาณาจักร

หลักสูตร Foundation ในสหราชอาณาจักร

อะไรคือหลักสูตร Foundation?

หากคุณเป็นนักเรียน นักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย ระยะเวลาที่เรียนทั้งหมดน้อยกว่า 13 ระดับชั้น (นับจาก ป.1) และต้องการที่จะศึกษาต่อปริญญาตรีในสหราชอาณาจักรเป็นปริญญาแรก คุณจำเป็นต้องเรียนหลักสูตรพื้นฐานที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร หลักสูตรพื้นฐานเป็นหลักสูตรการเตรียมตัวใช้เวลา 1 ปี ออกแบบเพื่อนักเรียน นักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ

โดยปกติ หลักสูตรนี้มีไว้สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนซึ่งเรียนที่ไม่ได้ใช้หลักสูตรของอังกฤษ แต่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร หลักสูตรพื้นฐานจะเป็นสะพานระหว่างคุณสมบัติที่มีในปัจจุบันของคุณกับเกณฑ์คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร เป็นการออกแบบมาเพื่อปิดช่องว่างทักษะวิชาการ ปรับปรุงระดับภาษาอังกฤษและสร้างความคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักร และวัฒนธรรมเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

หลักสูตร Foundation ที่เปิดสอน

หลักสูตรพื้นฐานสามารถเตรียมตัวให้คุณเข้าศึกษาต่อในหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ ธุรกิจ การเงินและการจัดการ คอมพิวเตอร์ กฎหมาย ศิลปะและการออกแบบ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา การแพทย์ วิทยาศาสตร์และเภสัชศาสตร์ สื่อ และมนุษยศาสตร์

บางสถาบันที่สอนหลักสูตรพื้นฐานเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัย และสามารถการันตีความก้าวหน้าให้พวกเขา  ถ้านักเรียน นักศึกษาประสบความสำเร็จได้เกรดสูงเพียงพอ บางหลักสูตรนักเรียน นักศึกษาจะได้เรียนในวิทยาเขตและเพลิดเพลินกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบ พร้อมการเข้าใช้ห้องสมุดและสิ่งอำนวยความสะดวกทางกีฬาอย่างเต็มที่

คุณสมบัติสำหรับหลักสูตร Foundation

ผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์ (IELTS) จะต้องไม่น้อยกว่า 4.5 สำหรับนักเรียน นักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์จะเข้าศึกษาหลักสูตรพื้นฐาน มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ต้องการผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์ (IELTS) อย่างน้อย 5.5 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

หากคุณต้องการพัฒนาปรับปรุงภาษาอังกฤษ หลักสูตร IELTS preparation courses เปิดพร้อมแล้วสำหรับคุณในทุกระดับและทุกความสามารถ

หากคุณไม่มีคุณสมบัติภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ คุณอาจต้องเข้าเรียนหลักสูตร English language course or college ก่อนเริ่มเรียนหลักสูตรพื้นฐาน เอกสารและคุณสมบัติที่กำหนด ได้แก่:

 • ผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์ (IELTS) ไม่น้อยกว่า 4.5 หรือเทียบเท่า
 • ใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • จดหมายแนะนำตนเอง
 • สำเนาพาสปอร์ตและวีซ่า
 • ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว

สมัครเข้าเรียนต่อหลักสูตร Foundation ได้ที่ไหนบ้าง?

SI-UK สามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครได้อย่างไร

สนใจค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรพื้นฐานในสหราชอาณาจักร เชิญติดต่อ รับคำปรึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ได้แล้ววันนี้

 • Study at Glasgow
 • Study at Kent
 • Study at Oxford
 • Study at UEA
 • Study at LSE
 • Study at Kings
 • Study at Liverpool