ข้อมูลหลักสูตร LLM นิติศาสตรมหาบัณฑิต

LLM

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM)

เรียนต่อหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตในสหราชอาณาจักร

LLM คือชื่อย่อภาษาละตินของคำว่า Latin Legum Magister ซึ่งหมายถึง นิติศาสตรมหาบัณฑิต โดยปกติแล้วหลักสูตรมีระยะเวลาการเรียน 1 ปี ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรการเรียนในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับนิติศาสตรบัณฑิต และยังเหมาะกับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์และกำลังฝึกความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทางในการเป็นทนาย ยกตัวอย่างเช่น กฎหมายภาษีอากร กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และกฎหมายแรงงาน โดยปกติแล้วหลักสูตรมีระยะเวลาการเรียน 1 ปี

โดยสาขานี้มีตัวเลือกของวิชาเรียนที่หลากหลาย โดยบางวิชาอย่างวิชากฎหมายภาษีอากรนั้นก็เป็นที่นิยมอย่างมาก ซึ่งจะมีคณะที่เปิดสอนทางด้านนี้ไม่มากนัก ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเลือกสาขาวิชาก่อนที่จะเลือกมหาวิทยาลัยนั่นเอง

โอกาสทางอาชีพของนิติศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษาหลักสูตร LLM นั้นไม่เพียงนำไปสู่การศึกษาระดับปริญญาทางนิติศาสตร์มหาบัณฑิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนเสริมระดับปริญญาทางกฎหมายอื่นๆในวิชาชีพ ดังต่อไปนี้

 • ทนายความที่สามารถว่าความในศาลชั้นสูง (Barrister)
 • นักกฎหมาย (Lawyer)
 • ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย (Solicitor)
 • ทนายความผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายเฉพาะทาง (Chartered legal executive)
 • ผู้ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมาย (Chartered accountant)
 • ทนายสิทธิบัตร (Patent attorney)
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Human resources officer)

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

การเรียนหลักสูตร LLM ในสหราชอาณาจักรเปิดสอนเฉพาะกับนิติศาสตรบัณฑิตเท่านั้น แต่ผู้ที่สามารถเข้าศึกษาหลักสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องประกอบอาชีพทางกฎหมายเสมอไปหลังจากจบการศึกษา ส่วนในบางกรณีพิเศษนั้นผู้เข้าสมัครเรียนไม่จำเป็นต้องมีปริญญาทางกฎหมายก็อาจจะได้รับการพิจารณาให้เข้าเรียนได้ แต่จะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีประสบการณ์เฉพาะทางเป็นอย่างมาก และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยได้รับผลคะแนนสอบ IELTS 7.0

หากคุณต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งการอ่าน การเขียน การฟังและการพูด เพื่อใช้ในการทดสอบ IELTS รวมถึงทำคะแนนให้ได้ตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

หากคุณสนใจศึกษาต่อ LLM ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เพื่อรับคำแนะนำด้านหลักสูตร LLM ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

มหาวิทยาลัยในการเรียนหลักสูตร LLM ในสหราชอาณาจักร

หากคุณสนใจศึกษาต่อ LLM ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เพื่อรับคำแนะนำด้านหลักสูตร LLM ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at Kings College London
 • Study at University of Liverpool