การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสหราชอาณาจักร

การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรีในสหราชอาณาจักร

การสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรของนักเรียนนานาชาติแทบทั้งหมดได้รับการจัดการโดย UCAS (Universities and Colleges Admissions Service) ซึ่งเป็นบริการรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย SI-UK เป็นศูนย์การสมัคร UCAS อย่างเป็นทางการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของเราสามารถแนะนำและช่วยคุณดำเนินการในทุกขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

การศึกษาระดับปริญญาตรีใช้ระยะเวลากี่ปี

นักศึกษานานาชาติส่วนใหญ่ใช้เวลา 3 ปี ในการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยศึกษาประกอบไปด้วย การสัมมนา การทำเวิร์คช็อปและการฟังบรรยายที่แตกต่างกันไปตามสาขาวิชา โดยในแต่สาขาวิชาจะมีทางเลือกให้แก่นักศึกษาในการเลือกเรียนวิชาที่ตนเองถนัดและสนใจมากที่สุด

การเรียนระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ใช้เวลาเรียน 4 ปี ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรยังมีหลักสูตรแบบเต็มเวลาระยะเวลา 2 ปี (Fast track) ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเรียนจบหลักสูตรได้เร็วขึ้นและส่งผลดีต่อการทำงานในอนาคต

ประเภทของการศึกษาในระดับปริญญาตรี

นอกจากการศึกษาระดับปริญญาตรีในระยะเวลา 3 ปี มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรยังมีการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีแบบควบคู่ ซึ่งนักศึกษาสามารถแบ่งเวลาเรียนได้ทั้งสองหลักสูตรที่ต้องการศึกษา ซึ่งมีหลากหลายสาขาและสามารถเพิ่มโอกาสบนเส้นทางอาชีพในอนาคต

และยังมีหลักสูตรการฝึกงานระหว่างเรียนหรือ sandwich course ในระยะเวลา 4 ปี โดยนักศึกษาจะได้ฝึกงานที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนเป็นเวลา 1 ปี

หลักสูตรปริญญาตรีระยะสั้น

  • Certificate of Higher Education (CertHE) ใช้ระยะเวลาเรียนแบบเต็มเวลา 1 ปี หรือ แบบนอกเวลา 2 ปี
  • Diploma of Higher Education (DipHE) ใช้ระยะเวลาเรียนแบบเต็มเวลา 2 ปี 

อย่างไรก็ตาม นักศึกษาในหลักสูตรข้างต้นนี้ไม่สามารถศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตีหรือปริญญาโทได้ทันที แต่สามารถทำได้โดยการย้ายมาศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตร 3 ปี ได้

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้ที่ไหนบ้าง

หลักสูตรปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรนั้นเป็นเป็นหลักสูตรชั้นนำระดับโลก มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการเรียนที่ทันสมัยและผู้จบหลักสูตรได้รับการจ้างงานกับนายจ้างที่มีชื่อเสียงระดับโลก

SI-UK สามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

หากคุณต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของเรา เพื่อรับคำแนะนำและดำเนินการสมัครฟรีทุกขั้นตอน

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at Kings College London
  • Study at University of Liverpool